Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 2533-4387, 2020, roč. 5, č. 1, s. 16-30.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Marcel. Banking union. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 70-74 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 3. KLÉZL, Vojtěch - PAWLASOVÁ, Pavlína - DELINOVÁ, Alena. Procuring commodities through e-auctions: results and specifics. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic. - Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. ISBN 978-3-99062-119-6, pp. 245-252 online. VEGA 1/0807/16.
  článok

  článok

 4. ČIHOVSKÁ, Viera. Dynamický rozvoj súčasných európskych maloobchodných trhov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 4, s. 369-384. VEGA 1/0178/14 (Spoločná spotrebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov).
  článok

  článok

 5. BEIN, Murad A. - CIFTCIOGLU, Serhan. The Relationship between the relative GDP share of agriculture and the unemployment rate in selected Central and Eastern European countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 7, s. 308-317.
  článok

  článok

 6. TKÁČ, Michal, ml. - DELINA, Radoslav. Digital single market innovation. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic. - Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. ISBN 978-3-99062-119-6, pp. 235-244 online. VEGA 1/0807/16.
  článok

  článok

 7. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Trh s hovädzím a bravčovým mäsom a jeho prognóza do roku 2020. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 1, s. 87-105 online.
  článok

  článok

 8. MATOŠKOVÁ, Dagmar - GÁLIK, Jozef. Trh s mliekom a mliečnymi výrobkami a jeho prognóza do roku 2020. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 2, s. 44-62 online.
  článok

  článok

 9. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Podnikanie v rámci jednotného európskeho trhu. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 215-221 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok

 10. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Vznik a charakteristika spoločnej poľnohospodárskej politiky. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 7-12 [7,79 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok