Výsledky vyhľadávania

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Greece. Volume 2016/5. March 2016. Paris : OECD, 2016. 135 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2016_eco_surveys-grc-2016-en> ISBN 978-92-64-25100-7. ISSN 1995-3224. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Makroekonomika : sbornik zadač i upražnenij : praktičeskoje posobije. Moskva : JURAJT, 2014. 154 s. Serija: Učebniki. ISBN 978-5-9916-3483-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KUĽKOV, Viktor Michajlovič - TENJAKOV, Ivan Michajlovič. Makroekonomika : učebnik i praktikum dlja akademičeskogo bakalavrijata. Moskva : JURAJT, 2014. 374 s. Serija: Bakalavr. Akademičeskij kurs. ISBN 978-5-9916-3844-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. FREIRE RUBIO, María Teresa - NEIRA, Miguel Ángel Alonso - ROCA, Miguel González-Blanch. Introducción a la macroeconomía: teoría y práctica. Madrid : ESIC, 2013. 122 s. ISBN 978-84-7356-887-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. KLEINMAN, George. Trading commodities and financial futures : a step-by-step guide to mastering the markets. 4th ed. Upper Saddle River : FT Press/ Pearson Education, 2013. xiii, 252 s. ISBN 978-0-13-336748-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Vybrané techniky posudzovania rizík na trhu produktov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 85-94.
  článok

  článok


 8. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Opatrenia pre bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 295-305, CD-ROM.
  článok

  článok


 9. LITOMERICKÝ, Juraj. Riziko globálneho otepľovania pre vývoj trhu tovarov a služieb so zameraním na cestovný ruch prímorských oblastí. In Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník prezentácií] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2012, [S. 1-25].
  článok

  článok


 10. BLAŽKOVÁ, Silvia - OLŠIAKOVÁ, Miriam. Postoje európskej verejnosti k drevu a k výrobkom z dreva. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod [elektronický zdroj]. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 46-52.
  článok

  článok