Výsledky vyhľadávania

 1. KURZEJA, Jan - NOVÁK, Jiří. Corporate governance quality and a firm's adaptation to competitive threats. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 1, pp. 53-78.
  článok

  článok


 2. Israel. Volume 2016/3. January 2016. Paris : OECD, 2016. 143 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-israel-2016_eco_surveys-isr-2016-en> ISBN 978-92-64-25031-4. ISSN 2225-1839. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Právne dokumenty na vnútornom regulovanom trhu výrobkov [elektronický zdroj]. Bratislava, [2013]. online [20 s.]. Dostupné na : <https://moodle.euba.sk/course/view.php?d=76> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Požiadavky na stavebné výrobky a ich posudzovanie na vnútornom trhu [elektronický zdroj]. Bratislava, [2013]. online [20 s.]. Dostupné na : <https://moodle.euba.sk/course/view.php?d=76> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Opatrenia pre bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 295-305, CD-ROM.
  článok

  článok


 6. European Commission. Measuring the macroeconomic resilience of industrial sectors in the EU and assessing the role of product market regulations. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. 82 s. European economy. ISBN 978-92-79-22905-3. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KOLLÁR, Vojtech - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Regulovaný trh výrobkov. Recenzenti: Milan Piatrik, Marta Karkalíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 188 s. [10,22 AH]. ISBN 978-80-225-3526-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 4]

 8. New Zealand. Volume 2011/9. April 2011. Paris : OECD, 2011. 167 s. OECD economic surveys. ISBN 978-92-64-09316-4. ISSN 1995-3100. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. GILLMAN, Max. Advanced modern macroeconomics : analysis and applications. Harlow : FT Prentice Hall/Pearson, 2011. xvi, 604 s. ISBN 978-0-273-72652-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. VASIĽOVÁ, Mária. Metódy prognózovania pri zavádzaní nového výrobku na trh. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5, s. 131-144.
  článok

  článok