Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Češi a Slováci - jsme si podobní, ale nejsme stejní. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 9, s. 34-35.
  článok

  článok


 2. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 11, s. 6-79.
  článok

  článok


 3. HEČKOVÁ, Jaroslava et al. Analysis of the Impact of Selected Indicators on Cross-Border Mergers and Acquistions in the Context of Integration Issues. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 1, s. 51-63.
  článok

  článok


 4. DLUHOŠ, Martin - KOČKOVIČOVÁ, Jana. The Fairness of the Current System of Building Lands Taxation in the Context of Market Prices - Case of Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 235-249. I-17-101-00.
  článok

  článok


 5. LÁBAJ, Martin et al. Market Structure and Competition in Transition: Results from a Spatial Analysis. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2018, vol. 50, no. 15, pp. 1694-1715 online. Austrian National Bank (OeNB) Anniversary Fund [16016], European Union OP Education [26140230005].
  článok

  článok


 6. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Soukromé bezpečnostní služby ve Slovenské republice. In Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní věda a výzkum bezpečnostní aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. ISBN 978-80-7408-165-1, s. 106-118 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. BERNAL, Arkadiusz. The Value Added Tax Incidence – the Case of the Book Market in CEE Countries. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 144-164.
  článok

  článok


 8. THOMAKOS, Dimitrios - YAHLOMI, Rafael. Dynamic Stop-Loss Rules As Universal Performance Enhancers. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 2, p. 2-16.
  článok

  článok


 9. BERGER, Ron. Entrepreneurial Learning About the Venture Capitalist Community. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 2-9.
  článok

  článok


 10. MENG, Xu. The Function Analysis on the Establishment of Market-Assisted Mechanisms - Taking The Chamber of Commerce As an Example. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok