Výsledky vyhľadávania

 1. HOLIENKA, Marián - PILKOVÁ, Anna. Podnikateľské prostredie na Slovensku z pohľadu výsledkov GEM. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 1, s. 15-23.
  článok

  článok


 2. BERNAL, Arkadiusz. The Value Added Tax Incidence – the Case of the Book Market in CEE Countries. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 2, pp. 144-164.
  článok

  článok


 3. THOMAKOS, Dimitrios - YAHLOMI, Rafael. Dynamic Stop-Loss Rules As Universal Performance Enhancers. In Investment Management and Financial Innovations [elektronický zdroj]. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 2, p. 2-16.
  článok

  článok


 4. BERGER, Ron. Entrepreneurial Learning About the Venture Capitalist Community. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 2-9.
  článok

  článok


 5. MENG, Xu. The Function Analysis on the Establishment of Market-Assisted Mechanisms - Taking The Chamber of Commerce As an Example. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok


 6. SOBKOVÁ, Martina. Češi a Slováci - jsme si podobní, ale nejsme stejní. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 9, s. 34-35.
  článok

  článok


 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BOBENIČ, Tibor - BRUOTHOVÁ, Michaela. Structure-Performance Relationship Within Steel Industry. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-65-2. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 1.5, pp. 947-954. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok


 8. BARLAŠOVÁ, Terézia. Cenové stratégie. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 1, s. 44-47 online.
  článok

  článok


 9. TKÁČ, Michal. Digital Single Market Strategy and Its Impact on Trust in Public Administration. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 277-286 online. VEGA 1/0839/17.
  článok

  článok


 10. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 11, s. 6-79.
  článok

  článok