Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 197  
Vaša otázka: Heslá = "trhy"
 1. FLATTERS, Paul - WILLMOTT, Michael. Ako budú vyzerať trhy po recesii? : Predpokladané trendy v správaní zákazníkov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 6-9.
  článok

  článok

 2. FITZOVÁ, Hana et al. Entry and Competition in the European Bike-Sharing Industry. - Registrovaný: Scopus. In Transport Policy : The official journal of the World Conference on Transport Research Society. - Oxford : Elsevier. ISSN 0967-070X, 2024, vol. 149, pp. 100-107. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430.
  článok

  článok

 3. PIATKOV, Artem - JIMÉNEZ-HERNÁNDEZ, Ignacio - SAEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Foreign Bank Origins and Efficiency in the Central and Eastern European Banking Sector. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 8-9, s. 536-559.
  článok

  článok

 4. KHARIN, Sergei - KAPUSTOVÁ, Zuzana - LICHNER, Ivan. Price Transmission between Maize and Poultry Product Markets in the Visegrád Group Countries: What is More Nonlinear, Egg or Chicken? In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 0139-570X, 2023, vol. 69, no. 12, pp. 510-522.
  článok

  článok

 5. WINKLER, Martin - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Vybrané hmotnoprávne a procesnoprávne otázky ukladania sankcií dohliadaným subjektom finančného trhu. In 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-8043-259-1, s. 156-175.
  článok

  článok

 6. HORVÁTH, David - ČAKAJDA, Matej. New EU Crypto-assets Regulation, Overview and Challenges. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 178-187. VEGA 1/0492/24.
  článok

  článok

 7. JANKOVÁ, Zuzana - RAKOVSKÁ, Eva. Comparison Uncertainty of Different Types of Membership Functions in T2FLS: Case of International Financial Market. - Registrovaný: Scopus. In Applied Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-3417, 2022, vol. 12, no. 2, pp. 1-21 online. (2022 - Current Contents). KEGA 025EU-4/2021, FP-S-20-6376.
  článok

  článok

 8. HOLZEROVÁ, Patrícia - ČIČKOVÁ, Zuzana. Duopoly Pricing Strategy in Spatial Competition Using Constant-sum Games. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309, 2022, vol. 11, no. 4, pp. 1439-1450. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 9. MELUCHOVÁ, Jitka. Úloha etiky v podmienkach globalizovaného finančného trhu poznamenaného pandémiou COVID-19. In Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. Vedecký webinár. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike : zborník abstraktov z 2. vedeckého webinára. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-99-0, s. 29.
  článok

  článok

 10. HANUŠNIAK, Ondrej. Obchodovanie na burze prostredníctvom technickej analýzy ako trend v medzinárodnom obchode. In MERKÚR 2022. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2022 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5013-0, pp. 69-78.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.