Výsledky vyhľadávania

 1. MALACHOVSKÝ, Andrej. Zázrak za humnami. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jar, s. 50-55.
  článok

  článok


 2. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8.
  kniha

  kniha


 3. SILVAN, Juraj. Územie Podunajska - nová atraktívna destinácia cestovného ruchu na Slovensku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 92-102.
  článok

  článok


 4. Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR za rok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [47 s.]. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Organizovaný cestovný ruch v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-569-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [46 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. VOLKOV, Sergey. Tourist gaze on the place´s attractiveness: case of Volgograd (Russia). In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 105-113.
  článok

  článok


 8. JALINIK, Mikołaj. Entrepreneurship in the development of sylvan tourism in Poland: theoretical basis. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 114-123.
  článok

  článok


 9. OLEJÁROVÁ, Miriam - ČUPKOVÁ, Veronika. Faktory návštevosti hradov a zámkov na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 4, s. 216-229.
  článok

  článok


 10. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life. International scientific conference. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life : conference proceedings from international scientific conference : 19th - 20th october 2017, Poprad, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Ružomberok : VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2017. online [304 s.]. ISBN 978-80-561-0519-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha