Výsledky vyhľadávania

 1. SILVAN, Juraj. Územie Podunajska - nová atraktívna destinácia cestovného ruchu na Slovensku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 92-102.
  článok

  článok


 2. Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR za rok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [47 s.]. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Organizovaný cestovný ruch v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-569-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Základné ukazovatele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [46 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Tourism policy review of Mexico. Paris : OECD, 2017. 174 s. OECD studies on tourism. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/tourism-policy-review-of-mexico_9789264266575-en> ISBN 978-92-64-26656-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. VOLKOV, Sergey. Tourist gaze on the place´s attractiveness: case of Volgograd (Russia). In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 105-113.
  článok

  článok


 8. JALINIK, Mikołaj. Entrepreneurship in the development of sylvan tourism in Poland: theoretical basis. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 114-123.
  článok

  článok


 9. MELICHOVÁ, Katarína - MAJSTRÍKOVÁ, Ľubica. Is rural tourism a perspective driver of development of rural municipalities? - The case of Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. ISSN 1336-5452, 2017, roč. 14, č. 1, pp. 1-6. VEGA 1/0247/14.
  článok

  článok


 10. OLEJÁROVÁ, Miriam - ČUPKOVÁ, Veronika. Faktory návštevosti hradov a zámkov na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 4, s. 216-229.
  článok

  článok