Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 40  
Vaša otázka: Heslá = "tvorba zisku"
 1. BADURA, Peter. Komparácia exponenciálneho kĺzavého priemeru a commodity channel indexu pri investovaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 26-32 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 2. SAKÁLOVÁ, Katarína - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Measures of Profitability in Life Insurance Product Management. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2016. ISSN 2334-6191, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 8-15.
  článok

  článok

 3. BROKEŠOVÁ, Zuzana et al. Industry concentration and performance: case of life insurance industry. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The Essence and measurement of organizational efficiency. - Switzerland : Springer international publishing, 2016. ISBN 978-3-319-21138-1, p. 29-37. VEGA 1/0431/14, VEGA 1/0849/15.
  článok

  článok

 4. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Cenová diferenciácia ako metodologický nástroj kreovania trhovej dominancie monopolu. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 114-121 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 5. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 196 s. [6,37 AH]. Ekonómia, 538. ISBN 978-80-8168-159-2. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 6. VALACH, Matej. Spoločenský blahobyt, maximalizácia zisku a tvorba podmienok pre zodpovednú sociálnu politiku podnikov na Slovensku. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 128-135 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 7. JAKUBEC, Miroslav. Ohodnocovanie startupov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 8. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Price differentiation of a monopoly production as a means of a dominant market position abuse. In Business & Economics Society International Conference. Global Business & Economics Anthology : selected papers, july 2014 Business & Economics Society International Conference. - Worcester : Global Business & Economics Anthology, 2014. ISSN 1553-1392, December 2014, vol. 2, pp. 138-147.
  článok

  článok

 9. ORESKÝ, Milan. Customer Value Creating and Customer Profitability Modeling. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 382-393 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HORVÁTOVÁ, Eva - HORVÁT, Ján. Impact of Interest Rates and credit Structure on Liquidity and Stability of Banking Sector of the Euro Area. - Registrovaný: Web of Science. In European Financial Systems 2014. International scientific conference. European Financial Systems 2014 : proceedings of the 11th International scientific conference : 12.-13.6.2014, Lednice. - Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 244-251. CZ.1.07/2.2.00/28.0227, VEGA 1/0648/12.
  článok

  článok