Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 26  
Vaša otázka: Heslá = "typy poistenia"
 1. SVOBODA, Karel - PLECHÁČEK, Petr. Pojištění kybernetických rizik - výzva pro pojišťovny. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 2, s. 46-47.
  článok

  článok

 2. GÁFRIK, Jozef. Kybernetické hrozby z hľadiska poistenia. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 5-6, s. 10-11, 26.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. Budúcnosť predaja životného poistenia. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 191-195.
  článok

  článok

 4. MAREČEK, Ondřej. Fond těžko pojistitelných rizik realitou. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 2, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. MAREČEK, Ondřej. Fond těžko pojistitelných rizik realitou. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 4, s. 38-39.
  článok

  článok

 6. PÁLEŠ, Michal - SAKÁLOVÁ, Katarína. Zložený Poissonov proces a jeho realizácia v jazyku R. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 494-499 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ONDRUŠKA, Tomáš. Rozvoj teórie i dialóg s praxou. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 5, s. 15.
  článok

  článok

 8. MELUCHOVÁ, Jitka. Profesijná etika v poistnom sektore. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 90-94. VEGA 1/0069/13. 1/0069/13, VEGA, Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie.
  článok

  článok

 9. JURKOVIČOVÁ, Monika. The Influence of Behavioral Factors on Insurance Demand. In The Annual Conference, Faculty of Finance and Accounting. The 15th Annual Conference, Faculty of Finance and Accounting : Collection of Papers : 6th June 2014, University of Economic in Prague. - Prague : OECONOMICA, 2014. ISBN 978-80-245-2028-5, p. [1-12]. VEGA 1/0431/14. 1/0431/14, VEGA, Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 10. MESRŠMÍD, Jaroslav. Zahraniční modely pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2012. ISSN 0862-6162, 2012, č. 28, s. 84-94.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.