Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 166  
Vaša otázka: Heslá = "učebnice"
 1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. [Bohdan Ulašin: Lexikológia španielskeho jazyka]. In Časopis pro moderní filologii. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISSN 2336-6591, 2022, roč. 104, č. 2, s. 289-291 online. Recenzia na: Bohdan Ulašin: Lexikológia španielskeho jazyka / Mária Spišiaková.
  článok

  článok

 2. MURA, Ladislav. [Book Review] : Dubravská, M., Nemec, J., a Širá, E. (2022). Podniková ekonomika (Business Economics). 4th supplemented edition. Prešov: BookMan. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 4, s. 382-384. Recenzia na: Podniková ekonomika : Business Economics / Dubravská, M., Nemec, J., a Širá, E. - Prešov : BookMan, 2022.
  článok

  článok

 3. MURA, Ladislav. [Univesity Textbook Review]. In Selye e-studies : [Online Reviewed Scientific Journal]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho. ISSN 1338-1598, 2022, vol. 13, no. 2, pp. 31-34. Recenzia na: Finančný manažment : zbierka príkladov / Zuzana Hajduová - Peter Markovič - Marián Smorada - Ľudovít Šrenkel ; recenzenti: Peter Dorčák, Jakub Lukáč. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0399-8.
  článok

  článok

 4. NEUBAUEROVÁ, Erika. Proces tvorby trhovej rovnováhy, dopyt, ponuka, cenová regulácia. In Základy ekonómie pre právnikov : vysokoškolské učebné texty. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. ISBN 978-80-7676-459-0, s. 27-46.
  článok

  článok

 5. NEUBAUEROVÁ, Erika. Elasticita dopytu a ponuky. In Základy ekonómie pre právnikov : vysokoškolské učebné texty. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. ISBN 978-80-7676-459-0, s. 47-67.
  článok

  článok

 6. MOCKOVÁ, Nina. [SPIŠIAKOVÁ, M. VARELA CANO, D. P., TUŽINSKÁ, S., PAVLIKOVÁ, Ž. 2020. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1. Brno: Tribun. ISBN 978-80-263- 1578-0. SPIŠIAKOVÁ, M. VARELA CANO, D. P., TUŽINSKÁ, S., PAVLIKOVÁ, Ž. 2020. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2. Brno: Tribun. ISBN 978-80-263- 1579-7.]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 2, s. 82-83. Recenzia na: Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1: A1-A2 / Mária Spišiaková, Diana Patricia Varela Cano, Sofia Tužinská, Želmíra Pavliková ; recenzenti: Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. 1. vydanie. - Brno : Tribun EU, 2020. - ISBN 978-80-263-1578-0.
  článok

  článok

 7. BROCKOVÁ, Katarína. [Teória medzinárodných vzťahov]. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 98-100. Recenzia na: Teória medzinárodných vzťahov / František Škvrnda - Ľubomír Čech - Rudolf Kucharčík ; recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - ISBN 978-80-225-4790-1.
  článok

  článok

 8. OLEXOVÁ, Cecília. [Základy zdaňovania (v interakcii ekonómie a práva)]. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2021. ISSN 1338-5224, 2021, roč. 11, č. 1-2, s. 45 online. Recenzia na: Základy zdaňovania (v interakcii ekonómie a práva) / Červená, K. ; Vartašová, A. - Košice : Šafárikpress, 2021. - ISBN 978-80-574-0013-4.
  článok

  článok

 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária. [Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 128-129 online. Recenzia na: Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny / Vertanová Silvia. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-223-4674-0.
  článok

  článok

 10. BELANOVÁ, Katarína. [Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. (Capital Structure of Corporate Entities.)]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 4, s. 469-470 online. Recenzia na: Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov / Rudolf Sivák a kolektív ; recenzovali: Katarína Belanová, Miloš Hofreiter. 1. vydanie. - Bratislava : Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-23-2.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.