Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 323 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : gymnáziá : stredné športové školy : konzervatóriá. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : stredné odborné školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MATULOVÁ JURÍKOVÁ, Zdenka. Kvalifikačné predpoklady, kariérové stupne a kariérové pozície zamestnancov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 10-14.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Jaromír. Nový systém pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Pedagogica Actualis XIII : vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISBN 978-80-572-0243-1, s. 230-245 online.
  článok

  článok

 6. SOROKOVÁ, Tatiana. Chyby riadiacich pracovníkov a učiteľov pri hodnotení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 18-21.
  článok

  článok

 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Koncepčné prístupy k práci školiteľa na doktorandskom štúdiu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 4-15.
  článok

  článok

 8. BIELESZOVÁ, Dušana - KOREŇOVÁ, Soňa. Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (2.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 6, s. 10-15.
  článok

  článok

 9. BARANOVSKÁ, Andrea. Prokastinácia ako problém súčasnosti. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 5, s. 7-11.
  článok

  článok

 10. PETLÁK, Erich. Sebareflexia v práci učiteľa. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 5, s. 2-6.
  článok

  článok