Výsledky vyhľadávania

 1. ZBOŘIL, Josef. Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. LANE, Jan-Erik. The International System: Why the United Nations Climate Change Approach Has Failed. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 1-7.
  článok

  článok

 3. POTOMA, Radoslav - PALA, Tomáš. Replacement of Hard Coal with an Alternative Fuel, Namely Solid Secondary Fuel. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 149.
  článok

  článok

 4. POTOMA, Radoslav - BĚLICA, Josef. Replacement of Hard Coal with an Alternative Fuel for Electricity Generation and Potential Suppliers of Solid Secondary Fuel for a Specific Slovak Company. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 120-125.
  článok

  článok

 5. KAJÁNEK, Tomáš. The Future of Coal-Fired Power Plants in Poland and Slovakia. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 42, no. 4, pp. 20-27 online.
  článok

  článok

 6. BEŇOVÁ, Zuzana. Diversification of the Upper Nitra Region with a Focus on Activities Using Current Resources. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 42, no. 1, pp. 2-7 online.
  článok

  článok

 7. ADÁMKOVÁ, Alena. Doba uhelná pomalu končí. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 1, s. 67-69.
  článok

  článok

 8. ZBOŘIL, Josef. Nepohodlná realita energie aneb dražba slibů. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 4, s. 12-15.
  článok

  článok

 9. CIBUĽA, Adam. Development of the Energy Sector in China and the 2030 Agenda: Towards a Sustainable Future. - Registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 9, pp. 1-7 online.
  článok

  článok

 10. MANOVÁ, Eva et al. Mining Coal Production in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2019, vol. 24, no. 2, pp. 162-171 online. I-19-110-00.
  článok

  článok