Výsledky vyhľadávania

 1. Slovensko v EÚ 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. online 43 s. ISBN 978-80-8121-691-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KOCOURKOVÁ, Jiřina - ŠŤASTNÁ, Anna. Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech Evropské unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 1, s. 82-104.
  článok

  článok

 3. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Aktuálne k problematike zamestnanosti, sociálnej sféry a dane z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 5-6, s. 158-190.
  článok

  článok

 4. 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavenie zborníka: Erik Šoltés. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 186 s. [9,27 AH]. ISBN 978-80-89962-44-0.
 5. KRASŇANSKÁ, Dominika. Analýza krajín európskej únie na základe vybraných sociálnodemografických ukazovateľov. In Mladá veda AIESA 2019. participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti. Mladá veda AIESA 2019 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-40-2, s. 56-64 online.
  článok

  článok

 6. 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavenie zborníka: Erik Šoltés. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 107 s. [5,51 AH]. ISBN 978-80-89962-42-6.
 7. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza krajín Európskej únie na základe vybraných sociálno-ekonomických a demografických ukazovateľov využitím metódy normovanej premennej. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 34-41. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 8. KRASŇANSKÁ, Dominika. Viackriteriálne hodnotenie krajín Európskej únie na základe vybraných ekonomických a demografických ukazovateľov. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 55-63.
  článok

  článok

 9. KRASŇANSKÁ, Dominika - HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Statistical Analysis of the European Union Countries Using the Method of Standard Variable. - Registrovaný vo: Web of Science. In CBU International Conference Proceedings 2019. Innovations in Science and Education. CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education. - Prague : CBU Research Institute, 2019. ISBN 978-80-907722-0-5. ISSN 1805-997X, s. 180-185 online.
  článok

  článok

 10. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - KRASŇANSKÁ, Dominika. Analysis of the European Union Countries on the Basis of Selected Macroeconomic Indicators Using the Distance Method from the Fictitious Object. - Registrovaný vo: Web of Science. In EMAN 2019. International Scientific Conference. EMAN 2019 : Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times. - Belgrade, Serbia : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019. ISBN 978-86-80194-17-2, pp. 717-722 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok