Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2134  
Vaša otázka: Heslá = "univerzity"
 1. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu č. 1/0605/19. 1. vydanie. Bratislava, 2023. 13 s. VEGA 1/0605/19.
  kniha

  kniha

 2. ARTIUKHOV, Artem et al. SPACE-RL Innovation Transfer Model "Science – Business". - Registrovaný: Scopus. In European Journal of Interdisciplinary Studies. - Bucharest : The Bucharest Academy of Economic Studies. ISSN 2067-3795, 2023, vol. 15, no. 1, pp. 1-15. VEGA 1/0392/23.
  článok

  článok

 3. ZATROCHOVÁ, Monika - ŠPIRKO, Ľubomír. Strategické priority univerzitného vzdelávania. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2023. ISSN 1338-5127, 2023, roč. 15, č. 1, s. 78-84.
  článok

  článok

 4. ZAFAR, Ayesha - MAZHAR, Musa - SULTAN IJAZ, Yahya. Application of Marketing Principles for HEIs: A Perspective of Pakistani Universities. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 1, s. 36-55.
  článok

  článok

 5. RIZEKOVÁ, Iveta. Proces internacionalizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Internacionalizácia vysokého školstva prostredníctvom francúzštiny a s Francúzskom : publikácia vydaná pri príležitosti 10. výročia založenia slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. - Praha : NAŠE VOJSKO - knižní distribuce, s. r. o., 2023. ISBN 978-80-206-0136-0, s. 53-67.
  článok

  článok

 6. KUNOVSKÁ, Ingrid. Einfluss des Fremdsprachenunterrichts auf die Entwicklung der Berufsfähigkeit von Studierenden. In Aktuelle Themen im Bereich des Fremdsprachenunterrichts. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2023. ISBN 978-3-339-13638-1. ISSN 1614-5550 (Print), s. 61-72. VEGA 1/0295/23.
  článok

  článok

 7. ARTIUKHOV, Artem et al. Immersive University Model: A Tool to Increase Higher Education Competitiveness. - Registrovaný: Scopus. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2023, vol. 15, no. 10, pp. 1-6. VEGA 1/0392/23, 0121U109553, 0122U000772.
  článok

  článok

 8. MOLNÁROVÁ, Andrea - VALEK, Ján. Traditional Culture in Language for Specific Purposes and its Teaching in the University Environment. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISSN 1805-0638, 2023, roč. 12, č. 1, s. 20-24.
  článok

  článok

 9. HASSAN, Banjo - HASSAN, Hassanat - HASSAN, Olushola. Organisational Culture and Employee Commitment of Academic Staff: The Moderating Effect of Job Satisfaction. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2023. ISSN 1802-8527, 2023, roč. 17, č. 41, s. 9-20.
  článok

  článok

 10. KOZÁR, Patrik. Intercultural Communication in Practice: Overcoming Challenges and Building a Third Culture. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 144-150.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.