Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Urban Policy Reviews: Viet Nam. Paris : OECD, 2018. 190 s. OECD Urban Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-viet-nam_9789264286191-en> ISBN 978-92-64-28609-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. KOZELSKÝ, Tomáš. Adaptace: trendy konverzie hibernujících městských celků. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok


 3. NÉMETHOVÁ, Jana - FESZTEROVÁ, Melánia. Zmeny vo využívaní pôdneho fondu Nitrianskeho kraja v rokoch 2004 a 2016. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 685-692.
  článok

  článok


 4. BORÁKOVÁ, Marta. Pozemkové spoločenstvá v roku 2018. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 8, s. 33-49.
  článok

  článok


 5. The governance of land use in OECD countries : policy analysis and recommendations. Paris : OECD, 2017. 204 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-oecd-countries_9789264268609-en> ISBN 978-92-64-26859-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Land-use planning systems in the OECD : country fact sheets. Paris : OECD, 2017. 226 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/land-use-planning-systems-in-the-oecd_9789264268579-en> ISBN 978-92-64-26856-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Eurostat regional yearbook 2017. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 271 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-71617-1. ISSN 1830-9674. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Debate the Issues: Complexity and Policy Making. Paris : OECD, 2017. 101 s. OECD insights. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/debate-the-issues-complexity-and-policy-making_9789264271531-en> ISBN 978-92-64-27152-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Spatial Planning and Policy in Israel : the Cases of Netanya and Umm al-Fahm. Paris : OECD, 2017. 145 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/spatial-planning-and-policy-in-israel_9789264277366-en> ISBN 978-92-64-27735-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. The Governance of Land Use in the Netherlands : The Case of Amsterdam. Paris : OECD, 2017. 165 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-the-netherlands_9789264274648-en> ISBN 978-92-64-27463-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]