Výsledky vyhľadávania

 1. DE FALCO, Stefano - ANGELIDOU, Margarita - D ADDIE, Jean-Paul. From the “Smart City” to the “Smart Metropolis”? Building Resilience in the Urban Periphery. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 205-223.
  článok

  článok

 2. MOORE-CHERRY, Niamh - TOMANEY, John. Spatial Planning, Metropolitan Governance and Territorial Politics in Europe: Dublin as a Case of Metro-Phobia? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 4, pp. 365 –381.
  článok

  článok

 3. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Current Contents Connect. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. ŠUŠKA, Pavel. Historické priemyselné štruktúry v meniacej sa mestskej krajine Bratislavy. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 3, s. 241-262.
  článok

  článok

 5. Rethinking Urban Sprawl : Moving Towards Sustainable Cities. Paris : OECD, 2018. 166 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/rethinking-urban-sprawl_9789264189881-en> ISBN 978-92-64-18982-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. OECD Urban Policy Reviews: Viet Nam. Paris : OECD, 2018. 190 s. OECD Urban Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-urban-policy-reviews-viet-nam_9789264286191-en> ISBN 978-92-64-28609-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. WOLFF, Manuel - WIECHMANN, Thorsten. Urban Growth and Decline: Europe’s Shrinking Cities in a Comparative Perspective 1990–2010. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 0969-7764, 2018, vol. 25, no. 2, p. 123-139.
  článok

  článok

 8. RACO, Mike. Critical Urban Cosmopolitanism and the Governance of Urban Diversity in European Cities. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 1, pp. 8-16.
  článok

  článok

 9. KORTELAINEN, Jarmo - KOEPPEN, Bernhard. The EU-Quarter As a Political Place: Investigating Fluid Assemblages in EU Policy Making. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 1, pp. 40-53.
  článok

  článok

 10. KOZELSKÝ, Tomáš. Adaptace: trendy konverzie hibernujících městských celků. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 2, s. 1-14.
  článok

  článok