Výsledky vyhľadávania

 1. CVEČKOVÁ, Mária. Podvojné účtovníctvo. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 1, s. 22-33.
  článok

  článok


 2. Jednoduché účtovníctvo. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 1, s. 43.
  článok

  článok


 3. PAKŠIOVÁ, Renáta - ORISKÓOVÁ, Denisa - LOVCIOVÁ, Kornélia. Zmeny vo vykazovaní finančných a nefinančných informácií podnikateľských subjektov v Slovenskej Republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 859-867 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 4. DOMARACKÁ, Denisa - HUNYADY, Katarína. Re-engineering procedures of financial statement audit and risk of material misstatement formed by fraud. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 75-80 online.
  článok

  článok


 5. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 440 s. [25,17 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-589-7. [Počet ex. : 17, z toho voľných 0, prezenčne 4, dĺžka fronty rezervácií 1]

 6. KOVALČÍKOVÁ, Antónia - KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií : príklady a úlohy. Recenzenti: Jaromír Novák, Irena Zakharová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 234 s. [11,17 AH]. ISBN 978-80-225-4416-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 3]

 7. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva B. Recenzentky Katarína Máziková, Oľga Ferenčiková. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 309 s. [17,07 AH]. ISBN 978-80-225-4403-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]

 8. Daňový špeciál : daňový časopis. Žilina : Poradca podnikateľa. 4x ročne. ISSN 1338-2918
  časopis

  časopis


 9. KAJANOVÁ, Jana. Podvojné účtovníctvo : vybrané účtovné prípady. 2. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 167 s. ISBN 978-80-89553-40-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Lektorovali: Helena Ivaničová, Jolana Šabíková. 10. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 231 s. [13,80 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-479-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]