Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 51  
Vaša otázka: Heslá = "výchova odborná"
 1. KAČINOVÁ, Viera. Media Competence As a Cross-Curricular Competence. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISSN 1338-130X, 2018, vol. 9, no. 1, p. 38-56.
  článok

  článok

 2. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Rámcová osnova pre výchovu k podnikateľstvu. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 89-98. KEGA 042EU-4/2014.
  článok

  článok

 3. ROGALSKA, Karin. Záblesk nádeje pre mladých. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2013. ISSN 1336-9857, jún 2013, roč. 7, č. 6, s. 13.
  článok

  článok

 4. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Vybrané metódy a formy vzdelávania zamestnancov. In E-learning v pedagogickom procese : zborník z medzinárodnej vedeckej [online] konferencie : 19. 10. 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3518-2, s.74-78. KEGA 006EU-4/2011.
  článok

  článok

 5. KOLENIČOVÁ, Jana. Finančná gramotnosť - významný aspekt vzdelávania. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-5]. KEGA 121-026EU-4/2010.
  článok

  článok

 6. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Finančná gramotnosť - tlak na efektívnosť fungovania kapitálového trhu. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-5]. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 7. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Finančná gramotnosť ako potrebná súčasť bežného života. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-4].
  článok

  článok

 8. KAZDOVÁ, Alena. Mladým talentům nabízíme spektrum kariérních šancí. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, březen - duben 2010, roč. 6, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 9. RAZIMOVÁ, Daniela. Hlavní poslání současného HR : výchova talentů od útleho veku. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1801-4690, březen - duben 2010, roč. 6, č. 2, s. 12-14.
  článok

  článok

 10. MILECOVÁ, Miroslava. Ako hnodnotiť účinnosť tréningu zamestnancov. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 5-6, s. 33-35.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.