Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Finančný príspevok „pomoc de minimis“ cestovným kanceláriám, reštauračným a ubytovacím zariadeniam, ako aj ďalším vymenovaným činnostiam v cestovnom ruchu. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. máj 2021, roč. 18, č. 5, s. 2-6 online.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. Vojenské výdavky vo svete v roku 2020. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 27.4.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/101301>
  článok

  článok

 3. BORÁKOVÁ, Marta. Výdavky na testovanie COVID-19. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 6-7, s. 61-63.
  článok

  článok

 4. BORÁKOVÁ, Marta. Prijatý príspevok (dotácia) v čase pandémie a základ dane za rok 2020. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 5, s. 273-277.
  článok

  článok

 5. BELKOVICSOVÁ, Daša. Tax System of Local Governments in the Slovak Republic. In Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky : 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija = 3. International Scientific and Practical Conference. - Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. ISBN 978-617-7611-99-7, s. 24-29.
  článok

  článok

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - komentár. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 4-5, s. 56-151.
  článok

  článok

 7. SADLOŇOVÁ, Mária. Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadov z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy Slovenskej republiky. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 4, s. 11-13.
  článok

  článok

 8. KAMENÍK, Martin - ŠTIBLÁROVÁ, Ľubica. How Fiscal Space Matters? Evidence on Fiscal Multipliers from Threshold SVAR Methodology. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 4, s. 335-358.
  článok

  článok

 9. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Výdavky na spotrebované pohonné látky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 5, s. 21-23.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Financovanie príspevkovej organizácie. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 6, s. 8-10.
  článok

  článok