Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍR, Peter. Ohodnocovanie spoločností pri akvíziciách v investičnom bankovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Povinnosti orgánov obchodných spoločností pri zostavovaní, schvaľovaní a zverejňovaní informácií. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 1, s. 44-48.
  článok

  článok

 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Blockchain Technology and Verification of Information from Financial Statements. In IFRS: Global Rules & Local Use. International Scientific Conference. IFRS: Global Rules & Local Use - Beyond the Numbers : The 7th International Scientific Conference. - Prague : Anglo-American University : Metropolitan University Prague Press, 2019. ISBN 978-80-87956-96-0, s. 411-416 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 4. ORISKÓOVÁ, Denisa - BORBÉLY, Katalin. Capital Maintenance Disclosure in Hungary and Slovakia after Directive 2013/34/EU Implementation. In Tér – Gazdaság – Ember. - Györ : Manager of Universitas-Györ Nonprofit Kft. ISSN 2064-1176, 2019, évf. 7, sz. 4, o. 89-106. I-18-105-00.
  článok

  článok

 5. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Štruktúra vlastného imania kapitálovej obchodnej spoločnosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 71-84 online. APVV č. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 6. SIEGEL, Joel G. et al. GAAP Handbook of Policies and Procedures. Riverwoods : Wolters Kluwer/CCH Incorporated, 2019. S.1001-20,001. CCH Publications. ISBN 978-0-8080-4795-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. KICOVÁ, Marianna. Výnosy z výmenných transakcií v účtovníctve verejného sektora. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 1, s. 25-37 online.
  článok

  článok

 8. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Teoretické prístupy k motivácii spoločností vykazovať nepravdivé informácie o svojej finančnej situácii. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-financial Information Analysis of Annual Reports. - Registrovaný vo: Web of Science. In European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2019. ISBN 978-80-210-9337-9, pp. 334-344 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. IFRS: Global Rules & Local Use. International Scientific Conference. IFRS: Global Rules & Local Use - Beyond the Numbers : The 7th International Scientific Conference. Reviewers: Jaroslav Wagner, Marie Paseková. 1st Edition. Prague : Anglo-American University : Metropolitan University Prague Press, 2019. 436 s. ISBN 978-80-87956-96-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha