Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 159  
Vaša otázka: Heslá = "výnosnosť"
 1. TKÁČOVÁ, Bibiana - TKÁČ, Michal, ml. Porovnanie ESG a ne-ESG korporátnych dlhopisov na primárnom dlhopisovom trhu. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 2, s. 64-72.
  článok

  článok

 2. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 699-731 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 3. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Determining the Investor's Strategy During the COVID-19 Crisis Based on CVAR Risk Measure. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management SM 2022 : 27th International Scientific Conference. - Subotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics, 2022. ISBN 978-86-7233-406-7, pp. 7-13 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 4. MAŠEK, František. Zájem o ESG fondy pomalu roste. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 10, s. 32-33.
  článok

  článok

 5. EISSFELDT, Juliane. The Advantage of Mediation in the Context of Coping with the Covid-19 Pandemic. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2022. ISSN 2454-0145, 2022, vol. 14, no. 1, s. 42-44.
  článok

  článok

 6. JÍLKOVÁ, Petra - KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Determinanty výnosnosti evropského bankovního systému v letech 2012-2019. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 5, s. 552-573.
  článok

  článok

 7. PETROVČIKOVÁ, Katarína et al. Komparatívna analýza cukrovarníckeho priemyslu krajín Euroázijskej ekonomickej únie z pohľadu konkurencieschopnosti. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Listy cukrovarnické a řepařské : časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. - Praha : VUC Praha. ISSN 1210-3306, 2022, roč. 138, č. 5-6, s. 212-219 online.
  článok

  článok

 8. PČOLÁR, Mário. Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 57-65 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 9. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Dimensions of the Creative Industry in Individual Regions of the Slovak Republic. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. PINDA, Ľudovít. Blackov-Littermanov model v teórii a praxi. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 235-243 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.