Výsledky vyhľadávania

 1. KOLKOVÁ, Andrea. The Application of Forecasting Sales of Services to Increase Business. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 90-105.
  článok

  článok

 2. JINCHARADZE, Tristan. Evaluation of the Role of Development Strategy in Growth of Operating Profit On the Example of Semi-Finished Food Production Enterprise. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, February, vol. 16, no. Special, (2020.
  článok

  článok

 3. VERNER, Robert. Aktuálne postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonómia a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 47 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4727-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. ÁRENDÁŠ, Peter - KOTLEBOVÁ, Jana. The Turn of the Month Effect on CEE Stock Markets. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Journal of Financial Studies : international, peer-reviewed, scholarly open access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, december 2019, vol. 7, no. 4, pp. [1-19] online. VEGA 1/0257/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 5. ŠKRINIAR, Pavel. Keď peniaze vyberiete v nesprávnej chvíli, len tým potvrdíte stratu. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2019. ISSN 1339-844X, 20.11.2019, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 6. ŠKRINIAR, Pavel. Vyberte si, či potrebujete chabú istotu alebo neistý potenciál. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2019. ISSN 1339-844X, 13.11.2019, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 7. ŠKRINIAR, Pavel. Investíciu treba piecť tak dlho, ako káže recept. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2019. ISSN 1339-844X, 12.11.2019, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 8. ŠKRINIAR, Pavel. Nestihli ste to? Druhý najlepší termín je začať investovať zajtra. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2019. ISSN 1339-844X, 7.11.2019, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. Nikto vám nikdy nič negarantuje. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2019. ISSN 1339-844X, 5.11.2019, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 10. ŠKRINIAR, Pavel. Dlhopisy rozhodne nie sú zázračnou investíciou. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2019. ISSN 1339-844X, 4.11.2019, s. [1-4] online.
  článok

  článok