Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1652  
Vaša otázka: Heslá = "výnosy"
 1. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-0197, 2023, roč. 18, č. 2, s. 20-25.
  článok

  článok

 2. RAŠIOVÁ, Barbara. Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 324-333.
  článok

  článok

 3. MIKULČÍK, Ondřej. DeFi v datech - kudy tečou finance? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 10, s. 28-29.
  článok

  článok

 4. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Zmena financovania originálnych školských kompetencií na obci. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 11, s. 2-6.
  článok

  článok

 5. REIFF, Marian - PEKÁR, Juraj. Vplyv inflácie na modelovanie prepínania režimov výnosov. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 27.
  článok

  článok

 6. NASIR, Abdul Majid - ZAINUDIN, Rozaimah - SHAHRIN, Aidil Rizal. Financial Revenues, Financial Leverage, Debt Maturity, Uncertainty and the Underinvestment Problem. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 71-101.
  článok

  článok

 7. VANKOVÁ, Lucia. Vplyv opravy chýb minulých účtovných období na základ dane z príjmov právnických osôb. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 5, s. 23-33.
  článok

  článok

 8. CVEČKOVÁ, Mária. Účtová trieda 5 – Náklady a účtová trieda 6 – Výnosy. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 7, s. 58-67.
  článok

  článok

 9. KOLEMBUS, Anton. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 6, s. 32-43.
  článok

  článok

 10. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - REIFF, Marian. Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5006-2, s. 127-131. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.