Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0013-3035. Dostupné na : https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34
  časopis

  časopis

 2. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 6x ročne. ISSN 0032-3233. Dostupné na : http://www.vse.cz/polek
  časopis

  časopis

 3. Economic Research. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. 1x ročne. ISSN 1331-677X. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/toc/rero/current
  časopis

  časopis

 4. Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia. 3x ročne. Dostupné na : <http://economic-spectrum.eu/> ISSN 1336-9105.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Dostupné na : http://www.vsfs.cz/acta
  časopis

  časopis

 6. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Slovo čitateľom. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 5-6 online.
  článok

  článok

 7. PUŠKÁROVÁ, Paula. Elementárium ekonomického výskumu. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 101 s. [7,66 AH]. VEGA 1/0812/19. ISBN 978-80-225-4647-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 8. KAHANEC, Martin - KAHANCOVÁ, Marta. Economic Research in the Visegrad Countries: An Insiders’ World on Europe’s Periphery. In Faces of Convergence (e-book). - Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2019, pp. 83-88 online. Dostupné na : <https://wiiw.ac.at/faces-of-convergence-dlp-4908.pdf>
  článok

  článok

 9. Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 4x ročne. ISSN 0572-3043. Dostupné na : https://www.vse.cz/aop/archiv.php
  časopis

  časopis

 10. LORINCOVÁ, Silvia. Úroveň podnikovej kultúry v automobilovom priemysle na Slovensku. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2018. ISSN 1339-9403, 2018, č. 1, s. 28-38.
  článok

  článok