Výsledky vyhľadávania

 1. KARAS, Martin. Obsahová analýza ako výskumná metóda v spoločenských vedách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 184-188.
  článok

  článok

 2. Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018 [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. CD-ROM 67 s. [3,35 AH]. ISBN 978-80-225-4498-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. LUKÁČ, Jozef. Kvalitatívny výskum finančnej gramotnosti študentov. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 42-46 CD-ROM. I-18-110-00, 2018.
  článok

  článok

 4. KVAPIL, Roman - KOSTRUB, Dušan. Nesoglasovannosť v uchode za rebënkom kak process vospitateľnogo vozdejstvija roditelej. In Vospitanije i obučenije detej mladšego vozrasta. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Vospitanije i obučenije detej mladšego vozrasta : materialy konferencii: sbornik statej : 6. meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija : ECCE Conference : 10-13 maja 2017, Moskva, MGU im. M.V. Lomonosova. - Moskva : Mozaika-sintez, 2017. ISBN 978-5-4315-1160-8, s. 132-152 online. KEGA 070UK-4/2016.
  článok

  článok

 5. VYSEKALOVÁ, Jitka. Skupinové rozhovory jako součást kvalitativního výzkumu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2016. ISSN 1211-5622, 2016, roč. 26, č. 4, s. 4-6.
  článok

  článok

 6. BRYMAN, Alan. Social research methods. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2016. 747 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/7r47GfWxmD> ISBN 978-0-19-968945-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Metodologické prístupy k skúmaniu kreatívnej ekonomiky. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-3954-8, s. 29-44. APVV-0101-10.
  článok

  článok

 8. HENNINK, Monique M. Focus Group Discussions. New York : Oxford University Press, 2014. 221 s. Understanding Qualitative Research. ISBN 978-0-19-985616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]