Výsledky vyhľadávania

 1. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Súčasné problémy volebného systému a možnosti ich celostného riešenia. In Management challenges in the 21st century. international research conference. 9th International Research Conference : Management challenges in the 21st century: innovation and innovative processes in business, public administration and educational organizations: Bratislava, April 27, 2017. - Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2017. ISBN 978-80-89306-34-3, p. 54-61 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. SZABÓ, Balázs - TÁTRAI, Patrik. Regional and social cleavages in the Slovak elections after the change of the regime. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. ISSN 0016-7193, 2016, roč. 68, č. 3, s. 195-212.
  článok

  článok

 3. MIKUŠ, Roman - GURŇÁK, Daniel - MÁRIÁSSYOVÁ, Anna. Analýza volebnej podpory Mariána Kotlebu ako reprezentanta krajnej pravice v krajských voľbách 2013. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 1, s. 48-70.
  článok

  článok

 4. SEDMERA, Roman. Trumponomics aneb co čeká Spojené státy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 12, s. 48-49.
  článok

  článok

 5. KUCHARČÍK, Rudolf. Politické zmeny v Argentíne v roku 2015. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [469-474] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Ľuboš. Prezidentské účtovníctvo. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2014. ISSN 1335-4050, 12. marca 2014, roč. 24, č. 59, s. 31.
  článok

  článok

 7. HORNÍKOVÁ, Adriana. Elections went right! In Journal on law, economy & management. - London : STS Science Centre, 2014. ISSN 2048-4186, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 18-25.
  článok

  článok

 8. BOROŠOVÁ, Lucia. Attitude of relevant political representation to the European Union. In Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union. International workshop. Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union : proceedings of the international workshop : july 1-2, 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Opava : Silesian University in Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-073-3, s. 26-33 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KUCHARČÍK, Rudolf. Elections to the European Parliament in the Czech and Slovak Republic. In Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union. International workshop. Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union : proceedings of the international workshop : july 1-2, 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Opava : Silesian University in Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-073-3, s. 151-158 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. CHUGURYAN, Simona. Švédske parlamentné voľby. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 264-271 CD-ROM. VEGA 1/0827/12.
  článok

  článok