Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 94 s. Regionálne štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Naše regióny 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. NÉMETHOVÁ, Jana - FESZTEROVÁ, Melánia. Zmeny vo využívaní pôdneho fondu Nitrianskeho kraja v rokoch 2004 a 2016. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 685-692.
  článok

  článok


 4. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v Slovenskej republike v kontexte socio-ekonomických vplyvov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 99-105. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 5. Banskobystrický kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 s. ISBN 978-80-8121-597-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Prešovský kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 ss. ISBN 978-80-8121-599-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 94 s. Súborné publikácie.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Trenčiansky kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 s. ISBN 978-80-8121-591-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Trnavský kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 16 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Bratislavský kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 s. ISBN 978-80-8121-587-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha