Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Radek. Brno ovládnou roboti "naživo". In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 9, s. 30-32.
  článok

  článok


 2. TOMAN, Pavel. Spolupráce lidí a inteligentní techniky se prohlubuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 20-23.
  článok

  článok


 3. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy se změnily z místa kontraktů na místo nových kontaktů se zákazníky. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 3, s. 12-13.
  článok

  článok


 4. KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 221 s. ISBN 978-80-247-5769-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2017. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2016. 69 s. ISBN 978-80-89105-65-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 6. VESELÝ, Matúš. Veľtrh nielen ukazuje svaly firmy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 1-2, s. 43-48.
  článok

  článok


 7. MARIANYI, Peter. MSV Brno v znamení Priemyslu 4.0. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 50-51.
  článok

  článok


 8. ŠIMONČIČOVÁ, Mária. Kreativita a tradícia ako nový trend v kultúrnom cestovnom ruchu. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015 [elektronický zdroj]. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 195-208.
  článok

  článok


 9. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2016. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. 69 s. ISBN 978-80-89105-62-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 10. RODRÍGUEZ, Ainhoa - REINA, María Dolores - RUFÍN, Ramón. Relationship quality and exhibitor´s performance in leisure trade shows. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 3, s. 129-143.
  článok

  článok