Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Jaromír. Project approach to teaching and learning economics. In R&E Source : open online journal for research and education [elektronický zdroj]. - Österreich : Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2017. ISSN 2313-1640, December 2017, special issue, s. 126-131 online.
  článok

  článok


 2. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Tradičné a aktivizujúce formy a metódy vo vysokoškolskej výučbe. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 27-32.
  článok

  článok


 3. PAŠKOVÁ, Hana. The role of motivation in learning foreign languages. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, roč. 9, č. 1, s. 22-27 online.
  článok

  článok


 4. MEĽSITOVÁ, Jolana. English idioms commonly used in daily communication. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, roč. 9, č. 1, s. 14-21 online.
  článok

  článok


 5. PATÉ, Magdaléna. Berufsbezogenes Deutsch. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2017. ISSN 2454-0145, 2017, roč. 9, č. 1, s. 28-32 online.
  článok

  článok


 6. ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Different aspects of teaching business english. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2017. ISSN 1995-0500, s. 135-140.
  článok

  článok


 7. SZÉHEROVÁ, Eva - SERESOVÁ, Katarína. Význam a postavenie akademického a vedeckého jazyka v univerzitnom štúdiu vo výsledkoch ankety v rámci projektu KEGA na FAJ EU. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 81-91. KEGA 029EU-4/2016.
  článok

  článok


 8. PATÉ, Magdaléna. Nové didaktické prístupy k výučbe nemčiny pre špecifické účely. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 12, s. 53-57.
  článok

  článok


 9. RIZEKOVÁ, Iveta. Stratégie a metódy rozvíjania vedeckého myslenia u študentov aplikovaných jazykov. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 12, s. 58-65.
  článok

  článok


 10. SOLENSKÁ, Ľudmila - ROVANOVÁ, Ľubica. Miesto rétoriky vo vzdelávaní pedagógov. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 12, s. 66-70.
  článok

  článok