Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2994  
Vaša otázka: Heslá = "vývoj hospodársky"
 1. Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/casopisy/monitor-hospodarskej-politiky> ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 2. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2021. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. 99 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Economics of Transition and Institutional Change. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. 4x ročne. ISSN 2577-6975. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/loi/25776983
  Economics of Transition and Institutional Change

  časopis

 4. ZERVOYIANNIA, Athina - DIMELI, Sofia - LIVADA, Alexandra. Economic Sentiment and the Covid-19 Crisis: Evidence from European Countries. - Registrovaný: Scopus. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2022, vol., no., pp. [1-18] online.
  článok

  článok

 5. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2022. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2022. 97 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-89105-83-0.
 6. CECHL, Pavel. Banky jsou sice stabilní, obezřetnost je ale nutná. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 7, s. 36-37.
  článok

  článok

 7. NEUPAUEROVÁ, Marianna. Where Is Central Europe and Why Do We Need To Know? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 261-267 online.
  článok

  článok

 8. KAJÁNEK, Tomáš. Vyšehradská skupina v Európskej únii: ekonomické a politické aspekty : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Kurucz. Bratislava, 2022. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KINTLER, Jakub - REMEŇOVÁ, Katarína. Effectiveness of the Financial Support of the Creative Industries: Recent Evidence from Slovakia. In International Business Information Management Association Conference. Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA). - Norristown : International Business Information Management Association, 2022. ISBN 978-0-9998551-8-8. ISSN 2767-9640, pp. 844-850 online. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 10. MAZÚROVÁ, Barbora - KOLLÁR, Ján - POVAŽANOVÁ, Mariana. Princípy mikroekonómie : cvičebnica. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 184 s. ISBN 978-80-571-0502-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.