Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 420  
Vaša otázka: Heslá = "vývoj populačný"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nástup nových lídrov: generácia X na riadiacich miestach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 2-4.
  článok

  článok

 2. SIVAŠOVÁ, Daniela. Vybrané ukazovatele dynamiky v súvislosti s Demografiou podnikov. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 115-124. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 3. MALINOVÁ, Albína. Analýza případů ukončené pracovní neschopnosti a osob s ukončenou pracovní neschopností v České republice v letech 2009–2019. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 22-38.
  článok

  článok

 4. VAŇO, Boris. Aký môže byť dlhodobý demografický vývoj na Slovensku? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 3, s. 3-18.
  článok

  článok

 5. HAŠKOVÁ, Hana. Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 6, s. 2-7.
  článok

  článok

 6. ONOFRE, Alves Simões - ANDREY, Ugarte Montero. Life Expectancy Improvements by Age, Class, and Mortality Chapter in France, Czechia, and the United States. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 4, s. 228–245.
  článok

  článok

 7. KÚTIKOVÁ, Jana. Analýza úmrtnosti v Slovenskej republike vzhľadom na životné poistenie. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 48-56 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 8. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Trh práce vo vybraných krajinách Európskej únie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 110-122 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 9. KINER, Andrej. Current Trends of the European Union Integration Policy as a Reaction to the Refugee and Migrant Crisis 2015. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 4, s. 410-428 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 10. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Demografický vývoj počtu obyvateľov mesta Michalovce. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746, 2021, roč. 20, č. 1, s. 32-40 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.