Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULZE, Susanne - MARKOVIČ, Peter. Quo Vadis - Bildungsmessen und die Auswirkungen auf den Veranstaltungsort unter dem Einfluss der Corona-Pandemie um COVID-19. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 428-437 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 2. Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Direct press. 4x ročne. ISSN 1337-0545
  časopis

  časopis

 3. ONDRIAŠ, Juraj. Slovakia External Relations Briefing: Slovakia’s Participation at the 2020 China International Import Expo. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 34, no. 4, pp. 1-5 online.
  článok

  článok

 4. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 5. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [152 s.] [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03615-8.
 5. Trendy vo výstavníctve prinášajú zážitky a emócie. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 12, s. 53-61.
  článok

  článok

 6. Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej republike 2020. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2019. 63 s. ISBN 978-80-89105-77-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 7. RIFAIOVÁ, Daniela. Ako spriemyselniť potravinárstvo. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Aug-Sep 2019, č. 8, s. 28-33.
  článok

  článok

 8. ONDRIAŠ, Juraj. Slovakia at the 2nd China International Import Expo. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 23, no. 4, pp. 1-6 [7 NS] online.
  článok

  článok

 9. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia podniku prostredníctvom sociálnych sietí za účelom budovania značky zamestnávateľa. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 164-174 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 10. KULIŠ, Jiří. Trendy vo výstavníctve v roku 2019. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 12, s. 74-75.
  článok

  článok