Výsledky vyhľadávania

 1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Analýza ľudových rozprávok z hľadiska kultúrnych hodnôt. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 36-49 online.
  článok

  článok

 2. KARABA, Miroslav. Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na otázky náboženského poznania. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 3, s. 192-203.
  článok

  článok

 3. SUVÁK, Vladislav. Umenie života medzi Sókratom a Epiktétom. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 2, s. 81-91.
  článok

  článok

 4. LEŠKO, Vladimír. Heidegger a Parmenides. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 5, s. 357-370.
  článok

  článok

 5. JUSKO, Štefan. Otázka hodnôt u Heideggera a Nietzscheho. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 5, s. 371-380.
  článok

  článok

 6. ZACH, Martin. Vědecký realismus jako kultivace ducha. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 5, s. 381-391.
  článok

  článok

 7. ČERNÝ, Jan. Aporie politického jednání u Hannah Arendové. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 7, s. 583-594.
  článok

  článok

 8. PETKANIČ, Milan. Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 4, s. 257-269.
  článok

  článok

 9. BIZOŇ, Michal. Buberova otázka jedincovi. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 4, s. 304-315.
  článok

  článok

 10. CHOVANKOVÁ, Anežka. K dištinkcii medzi vedením a pravdivou mienkou. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 5, s. 379-388.
  článok

  článok