Výsledky vyhľadávania

 1. HUSÁK, Jakub - HUDEČKOVÁ, Helena. Utilisation of the Natural Potential of Rural Areas for Social Inclusion. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 4, pp. 149-162.
  článok

  článok


 2. JANÁK, Dušan. Tři tradice sociologie venkova v počátcích sociologie vybraných zemí střední Evropy. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 2, s. 149-171.
  článok

  článok


 3. OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018. Paris : OECD, 2018. 296 s. OECD Rural Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-rural-policy-reviews-poland-2018_9789264289925-en> ISBN 978-92-64-28988-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. DLUHOŠ, Martin. An Econometric Model of Real Estate Prices in Slovakia. In PEFnet 2017. European Scientific Conference of Doctoral Students. PEFnet 2017 : Proceedings : [21st] European Scientific Conference of Doctoral Students : Brno, [Czech Republic], November 30, 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Mendel University Press, 2018. ISBN 978-80-7509-555-8, pp. 44-53 online. I-17-101-00.
  článok

  článok


 5. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Vybrané rozdíly v kvalitě života seniorů ve městě a na venkově. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 3, s. 2-8.
  článok

  článok


 6. KITA, Pavol - KOLLÁR, Patrícia. Marketing Channels in the Context of Alternative Food Networks. Reviewers: Miroslava Szarková, Mirosława Malinowska. 1st Edition. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018. 150 s. [7,5 AH]. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18. ISBN 978-83-8111-065-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 7. Rural conections : the European rural development magazine. Luxembourg : Publications Office of the European Union. neuvádza sa. ISSN 2443-731X. Dostupné na : http://enrd.ec.europa.eu
  časopis

  časopis


 8. KEREKEŠ, Juraj. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika v procese investovania a spájania [elektronický zdroj]. [S.l.] : 1000 kníh - vydajte si knihu online, 2017. 56 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. MELICHOVÁ, Katarína - MAJSTRÍKOVÁ, Ľubica. Is rural tourism a perspective driver of development of rural municipalities? - The case of Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. ISSN 1336-5452, 2017, roč. 14, č. 1, pp. 1-6. VEGA 1/0247/14.
  článok

  článok


 10. MELICHOVÁ, Katarína - LIETAVA, Marek. Kreatívna ekonomika ako hnacia sila rozvoja vidieckych regiónov Slovenska. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. ISSN 1337-9453, 2017, roč. 21, č. 1, s. 37-49.
  článok

  článok