Výsledky vyhľadávania

 1. HAŠEK, Oldřich. Regionální diferenciace plodnosti podle typologie venkova. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 1, s. 3-13.
  článok

  článok

 2. Rural Inspiration Awards 2019 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Project Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 34 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-11545-8. ISSN 2529-4954. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ĎURIČOVÁ, Ivona. Podpory v poľnohospodárstve SR rokoch 2010 – 2017 a monitoring podpôr v krajinách OECD. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2020. ISSN 1335-6186, 2020, roč. 20, č. 1, s. 20-37.
  článok

  článok

 4. JUNG, Hyunhee. Estimating the Social Value of Multifunctional Agriculture (MFA) With Choice Experiment. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 3, s. 120-128.
  článok

  článok

 5. PÍŠA, Jan. Shluková analýza: cesta k odhalení podnikatelské migrace na venkov? In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 3, s. 4-16.
  článok

  článok

 6. STACHOWSKI, Jakub. Processes of Socio-Spatial Exposures and Isolations Among Polish Labour Migrants in Rural Norway: Exploring Social Integration As a Lived Experience. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 379–397.
  článok

  článok

 7. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Recenzenti: Alena Dubcová, Marcel Horňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 264 s. ISBN 978-80-223-4861-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Výsledky hospodárenia rodinných podnikov v slovenskom poľnohospodárstve. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 638-651 online. VEGA 1/0240/20 (50%). VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 9. KOLLÁR, Patrícia. Rurálny obchod a služby, ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Dunajská Streda : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. DUŠEK, Jiří. Význam a role spolupráce obcí Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 1804-252X, 2019, roč. 10, č. 2, s. 21-30.
  článok

  článok