Výsledky vyhľadávania

 1. OECD territorial reviews: Sweden 2017 : monitoring progress in multi-level governance and rural policy. Paris : OECD, 2017. 218 s. OECD territorial reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-sweden-2017_9789264268883-en> ISBN 978-92-64-26887-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Rural conections : the European rural development magazine. Luxembourg : Publications Office of the European Union. neuvádza sa. ISSN 2443-731X. Dostupné na : http://enrd.ec.europa.eu
  časopis

  časopis


 3. BILKOVÁ, Kristína. Za nákupom ďaleko: rurálne potravinové púšte na Gemeri. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 1, s. 3-20.
  článok

  článok


 4. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. Editoři/edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2017. online [976 s.]. ISBN 978-80-210-8587-9.
  XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

  elektronická kniha


 5. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Predajne na vidieku? Čistá charita! In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 26-28.
  článok

  článok


 6. Eurostat regional yearbook 2017. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 271 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-71617-1. ISSN 1830-9674. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic for 2015 : (green report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia - Research Institute of Agricultural and Food Economics, 2016. 67 s. ISBN 978-80-8058-611-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. REMEŇOVÁ, Katarína. Spoločná poľnohospodárska politika do roku 2020. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 131-138. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 9. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Možnosti tvorby pracovných miest na vidieku. In Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4302-6, s. 5-10. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 10. Sustainable business models for water supply and sanitation in small towns and rural settlements in Kazakhstan. Paris : OECD, 2016. 81 s. OECD studies on water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/sustainable-business-models-for-water-supply-and-sanitation-in-small-towns-and-rural-settlements-in-kazakhstan_9789264249400-en> ISBN 978-92-64-24939-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]