Výsledky vyhľadávania

 1. PATAKYOVÁ, Mária - GRAMBLIČKOVÁ, Barbora. Ústavnoprávne aspekty squeeze-out práva ako exit stratégie zo spin-off a start-up spoločností. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 2, s. 243-259.
  článok

  článok


 2. POTISKOVÁ, Ingrid. Modely alternatívnej ekonomiky. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 77-80 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. OSTROM, Elinor. Governing the commons : the evolution of institutions for collective action. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. 280 s. ISBN 978-1-107-56978-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BEJKOVSKÝ, Jan. Důležitost státního vlastnictví v čínské ekonomice. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 3, s. 23-34. Dostupné na : <http://www.sets.cz/aktualni-cislo/>
  článok

  článok


 5. MORVAY, Karol - BIELIK, Rastislav. V slovenskom priemysle stále existujú „dva svety“. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 16-18.
  článok

  článok


 6. BORÁKOVÁ, Marta. Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1335-1583, 2013, č. 11, s. 41-107.
  článok

  článok


 7. DRBOHLAV, Josef. Sedmkrát o společenství vlastníků jednotek. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2012. ISSN 0139-5661, Prosinec 2012, č. 12, s. 50-53.
  článok

  článok


 8. IVANIČKA, Koloman. Resources in sustainable model of Slovakia and the world. In Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3204-4, s. 13-43.
  článok

  článok


 9. SLAVÍKOVÁ, Lenka et al. Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV. ISSN 1338-3590, 2011, vol. 3, no. 4, s. 337-355. FP7-264465, SPECTRA 26240120002.
  článok

  článok