Výsledky vyhľadávania

 1. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. KŠIŇANOVÁ, Marína. Prameň využitý do poslednej kvapky. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 2. novembra 2016, roč. 24, č. 22, s. 45-49.
  článok

  článok


 3. ELIAŠOVÁ, Darina. Pozycja uydrowiska Cerwonz Klastor-Smerdzonka w słowacko-polskim przygranicznim. In ZN Europa Regionum : zeszyt naukowy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. ISSN 1428-278X, s. 161-171.
  článok

  článok


 4. SCHOLZ, Petr - MALLINU, Jaroslava. The Most significant spas in the Czech Republic and Slovakia. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 4, s. 57-68.
  článok

  článok


 5. MARČEKOVÁ, Radka - BRNDIAROVÁ, Ivana. Nové trendy v marketingovej komunikácii a ich využívanie v akvaparkoch na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 0139-8660, 2015, roč. 48, č. 1, s. 4-14.
  článok

  článok


 6. KOŠČO, Ján - KUDELAS, Dušan. Možnosti využitia geotermálneho vrtu G-4 v Košiciach na balneologické účely. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 1, s. 25-28.
  článok

  článok


 7. MRKVOVÁ, Katarína. Ekonomický prínos z využívania rekreačných služieb na báze liečivých termálnych a minerálnych vôd na území Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [516-522] CD-ROM.
  článok

  článok


 8. ELIAŠOVÁ, Darina. Potenciál zaniknutých kúpeľov pre rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike. In Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. mezinárodní vědecká konference. Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století : sborník příspěvků z osmé mezinárodní vědecké konference, 9. dubna 2015, Brno. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. ISBN 978-80-87300-61-9, s. 45-52.
  článok

  článok


 9. MRKVOVÁ, Katarína. Hodnotenie využívania liečivých, termálnych a minerálnych vôd na rekreačné účely v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2014. 104 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. MRKVOVÁ, Katarína. Potenciál ponuky rekreačných služieb na báze liečivých, termálnych a minerálnych vôd v Slovenskej republike. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 3, s. 25-31.
  článok

  článok