Výsledky vyhľadávania

 1. BRAUDIS, Brian. Z manažérov sa stanú lídri len zmenou fokusu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 6.
  článok

  článok

 2. FERNANDES, Owen Patrick. Výdrž - podstatná črta líderstva. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 14-15.
  článok

  článok

 3. ASCHBACHER, Christine. Innovative Leadership Style for Industrial Companies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, February, vol. 16, no. Special, (2020.
  článok

  článok

 4. VRANIAK, Lukáš. Leadership Competencies at Large Industrial Companies: Model of Competencies. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 315-318.
  článok

  článok

 5. OŽVALDOVÁ, Alexandra. Characteristics of a Leader for an Effective Process of Implementing Changes in Public Administration. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 90-111.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda et al. How to Support the Effect of Transformational Leadership on Performance in Agricultural Enterprises. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 18, pp. [1-18] online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 7. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vplyv kultúry na vedenie medzinárodných tímov. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 47-55 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Úroveň vlastností a osobnostných kvalít v kontexte rozvoja vodcovstva. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 67-74 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 9. LIEBERMEISTER, Barbara. Die Führungskraft als Influencer : in Zukunft führt, wer Follower gewinnt! Offenbach : GABAL Verlag, 2020. 219 s. ISBN 978-3-96739-000-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 10. SLÁVIK, Štefan et al. Human Dimension of Start-Up. - Registrovaný: Web of Science. In Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2310-8770, 2020, vol. 3, no. 34, pp. 392-401 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok