Výsledky vyhľadávania

 1. FERNANDES, Owen Patrick. Výdrž - podstatná črta líderstva. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 14-15.
  článok

  článok

 2. BRAUDIS, Brian. Z manažérov sa stanú lídri len zmenou fokusu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 4/2017, roč. 22, zoš. 87, s. 6.
  článok

  článok

 3. BÉREŠOVÁ, Juliana - CIBUĽA, Milan. Transformačné vodcovstvo a jeho vplyv na organizačné výstupy. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 4-11 online. I-21-112-00.
  článok

  článok

 4. ŠAFRÁNKOVÁ, Jana Marie - ŠIKÝŘ, Martin. Leadership Challenges in Public Sector in a Regional Context. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2021. ISSN 1805-3246, 2021, č. 1, s. 1-8.
  článok

  článok

 5. REVUTSKA, Olga - MARŠÍKOVÁ, Kateřina. Agile Approach in Human Resource Management : Focus on Generation Y. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 2, s. 65-83.
  článok

  článok

 6. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Leadership in Conditions of Industry 4.0. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0017/20, I-21-111-00.
  článok

  článok

 7. PAŠKOVÁ, Lucia. Štýly líderstva uplatňované v školskej praxi. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 7-8, s. 11-14.
  článok

  článok

 8. HBR's 10 Must Reads 2021 : The Definitive Management Ideas of the Year from Harvard Business Review. Boston : Harvard Business Review Press, 2021. 222 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 978-1-64782-003-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PISTER, Marco. What Organizational Steps Are Necessary, to Successfully Establish a Culture of Open Innovation in the Company? In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online.
  článok

  článok

 10. LIEBERMEISTER, Barbara. Die Führungskraft als Influencer : in Zukunft führt, wer Follower gewinnt! Offenbach : GABAL Verlag, 2020. 219 s. ISBN 978-3-96739-000-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]