Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 814  
Vaša otázka: Heslá = "vojny"
 1. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Poskytovanie humanitárnej pomoci z rozpočtu obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 3, s. 1-2.
  článok

  článok

 2. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Ukrajina vplýva na slovenské regály. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 65, (2022.
  článok

  článok

 3. TOMAN, Pavel - HUBIČKA, Filip. Automatizace je vždy komplexní projekt. In Logistika. - Praha : Economia, 2022. ISSN 1211-0957, 2022, roč. 28, č. 6, s. 12-16.
  článok

  článok

 4. TATEROVÁ, Eva. Proměny přístupu československé diplomacie k arabsko-izraelskému konfliktu v letech 1948–1967. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2022. ISSN 0323-1844, 2022, roč. 57, č. 1, s. 43-77.
  článok

  článok

 5. ALENOVÁ, Gabriela. Pomáha celý svet, no našli sa aj príživníci. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 2, s. 28-31.
  článok

  článok

 6. CECHL, Pavel. Banky v bojové zóně: jak zvládají válku ukrajinští bankéři. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 4, s. 34-35.
  článok

  článok

 7. ALENOVÁ, Gabriela. Sektor logistiky očakáva ťažké časy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 2, s. 16-18.
  článok

  článok

 8. ALENOVÁ, Gabriela. Trh krváca, cena pšenice láme rekordy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 2, s. 12-15.
  článok

  článok

 9. ALENOVÁ, Gabriela. Pandemický marazmus strieda krutosť vojny. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 2, s. 6-9.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Kritické poznámky k aktuálnym teoretickým interpretáciám hybridnej vojny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 52-64 online.
  článok

  článok