Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Nádej pre Tripolis. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, február 2018, roč. 18, č. 2, s. 44-46.
  článok

  článok


 2. MICHAĽÁK, Tomáš. Libanon 1978 – 1979: Sýrsko-izraelská vojna v zastúpení. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 1, s. 27-36.
  článok

  článok


 3. ŠKVRNDA, František. Prvý prejav o stave únie. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, 2018, roč. 31, č. 5-6, s. 3.
  článok

  článok


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Sýrii nesvitá na lepšie časy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 3. augusta 2017, roč. 27, č. 31, s. 54-56.
  článok

  článok


 5. ZÁBORSKÝ, Ján. Vojna pána Trumpa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 40-41.
  článok

  článok


 6. KLENKA, Michal. Aviation safety and security after the MH17 flight. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 211-217 online.
  článok

  článok


 7. MAIER, Tomas. Druhé obléhání Vídně Osmany (1683) v rakouských reáliích. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 115-122 online.
  článok

  článok


 8. BOGATUROV, Aleksej Demosfenovič - AVERKOV, Viktor Viktorovič. Istorija meždunarodnych otnošenij 1945-2017. 2-e izd., ispravl. i dopoln. Moskva : Aspekt Press, 2017. 559 s. ISBN 978-5-7567-0916-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. BENDER, Ignaz. Weltordnung : der Weg zu einer besser geordneten Welt. 1. Aufl. Baden-Baden : Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV), 2017. 157 s. DWV-Schriften zur Politikwissenschaft, Band 9. ISBN 978-3-86888-120-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 10. KLENKA, Michal. Aviation safety: legal obligations of states and practice. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer Verlag, 2017. ISSN 1938-7741, 2017, no. 32, pp. 1-17 online.
  článok

  článok