Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. Sýrii nesvitá na lepšie časy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 3. augusta 2017, roč. 27, č. 31, s. 54-56.
  článok

  článok


 2. ZÁBORSKÝ, Ján. Vojna pána Trumpa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 40-41.
  článok

  článok


 3. ROSER, Christoph. Faster, better, cheaper in the history of manufacturing : from the stone age to lean manufacturing and beyond. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017. xxi, 411 s. Business & management. ISBN 978-1-4987-5630-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KOREČKO, Jaroslav. Analýza vybraných migračných štatistík v Európskej únii. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 1, s. 16-23.
  článok

  článok


 5. KLENKA, Michal. Aviation safety: legal obligations of states and practice. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer Verlag, 2017. ISSN 1938-7741, 2017, no. 32, pp. 1-17 online.
  článok

  článok


 6. KOPEČEK, Vincenc. Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. ISSN 0323-1844, 2017, roč. 52, č. 3, s. 47-69.
  článok

  článok


 7. BENDER, Ignaz. Weltordnung : der Weg zu einer besser geordneten Welt. 1. Aufl. Baden-Baden : Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV), 2017. 157 s. DWV-Schriften zur Politikwissenschaft, Band 9. ISBN 978-3-86888-120-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 8. MAIER, Tomas. Druhé obléhání Vídně Osmany (1683) v rakouských reáliích. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 115-122 online.
  článok

  článok


 9. NESTORENKO, Tetyana - NESTORENKO, Olexandr - PÉLIOVÁ, Jana. Displaced and fake universities – experience of Ukraine. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, pp. 265-271 online. Visegrad Fund 51601733.
  článok

  článok


 10. KLENKA, Michal. Aviation safety and security after the MH17 flight. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 211-217.
  článok

  článok