Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti subjektov kreatívneho priemyslu v segmente vydavateľskej činnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 356-363 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Basic Economic Indicators of Book Publishing. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0340/19 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 3. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Publishing As a Subject of the Creative Industries in the Context of Its Economic Performance and Protection of Intellectual Property Rights. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 3, s. 39-49 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 4. TÓTH, Miroslav. Charakteristika vybraného odvetvia kreatívneho priemyslu – vydavateľská činnosť. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 584-592 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 5. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Privacy Protection Versus Advertising Revenues: The Case of Content Publishers. - Registrovaný: Web of Science. In Connectist: Istanbul University : Journal of Communication Sciences. - Istanbul : Istanbul University. ISSN 1302-633X, 2018, no. 54, pp. 117-140 online. 1-17-106-00.
  článok

  článok

 6. GARAJ, Patrik. Ako urobiť ústave reklamu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 24-27.
  článok

  článok

 7. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 8. ŠÍP, Roman. Manažment zmien vydavateľsko-tlačiarenského komplexu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠÍP, Roman - KORAUŠ, Antonín. Bezpečnosť online publikovania vydavateľsko-tlačiarenského komplexu. In Sustainability - Environment - Safety 2015. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2015 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 4. decembra 2015 v Bratislave. - Žilina : STRIX, 2015. ISBN 978-80-89753-01-7, s. 179-183.
  článok

  článok

 10. ŠÍP, Roman. Manažment vydavateľsko-tlačiarenského komplexu z pohľadu koncepcie web-to print. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1336-3301, 2015, roč. 12, č. 3, s. 94-101.
  článok

  článok