Výsledky vyhľadávania

 1. Sú vo vašom podniku premrhané talenty? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 42-43.
  článok

  článok


 2. PARR, Russell L. Intellectual Property : Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. 5th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2018. 651 s. ISBN 9781119356219. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. HELMOVÁ, Milena. Kreatívne rokovanie v politike ako nástroj riešenia konfliktov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 457-464.
  článok

  článok


 4. SUN-C'. Umenie vojny : The Art of War. Preklad: Michaela Kobidová. 1. vydanie. Praha : Nakladatelství Plus, 2017. 100 s. ISBN 978-80-25-90561-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. HALIFA, Yves - CADOUX, Patricia. Le manager négociateur : entretenir la confiance, construire la performance collective. Paris : Dunod, 2017. 276 s. Management/Leadership. ISBN 978-2-10-075026-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Encyclopedia of Human Resource Management. Edited by: Adrian Wilkinson, Stewart Johnstone. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. 516 s. ISBN 978-1-78811-326-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. PATTERSON, Kerry et al. Zásadné rozhovory : ako komunikovať, keď ide o veľa. Preložila: Martina Šturcelová. Bratislava : Eastone Books, 2016. 208 s. ISBN 978-80-8109-293-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. FÖRSTER, Lisa - KUFNER, Sabina. Moderní Business English : korespondence, telefonování, jednání, prezentace, smalltalk. Překlad: Daniel Helekal. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2012, dotlač 2016. 205 s. ISBN 978-80-247-4432-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. LEHNER, Johannes M. - INNREITER-MOSER, Cäcilia. The “Fall Wage Round”: Collective Bargaining as Temporary Organization. In Central European Journal of Management [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016. ISSN 2336-4890, 2016, vol. 3, no. 2, pp. 33-44.
  článok

  článok


 10. MAJCHÚT, Ivan. Riešenie cyperského problému - nekonečný príbeh. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1173-1186.
  článok

  článok