Výsledky vyhľadávania

 1. Sú vo vašom podniku premrhané talenty? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. FIGUROVÁ, Dana. Negotiating and Redistribution in Game Theory. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 91-100 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 3. UHLEROVÁ, Monika. The Role of Trade Unions and Social Dialogue During the Crisis: the Case of Slovakia. In The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management : International Scientific Journal. - Trnava : Labour Law Association, 2020. ISSN 2644-4542, 2020, vol. 3, no. 1, s. 61-76.
  článok

  článok

 4. HELMOVÁ, Milena. Faktorenanalyse gekonnter Vorbereitung auf internationale Verhandlungsführung. In Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. - Uľjanovsk : UlGPU, 2020. ISBN 978-5-907216-28-0, s. 270-279 online.
  článok

  článok

 5. KOSTRHŮNOVÁ, Dagmar. Vyjednávání a konflikty v praxi. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 85-92.
  článok

  článok

 6. Zákony III/2019 - časť A : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej k 1.1.2019 : zákonník práce - BOZP : pedagogický zamestnanci : kolektívne vyjednávanie : ochrana osobných údajov : služby zamestnanosti : autorský zákon : inšpekcia práce. Žilina : Poradca, 2019. 496 s. ISBN 978-80-8162-052-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GODA, Samuel. Úloha trilaterálnej kontaktnej skupiny v ozbrojenom konflikte na východe Ukrajiny. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 300-304 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. FIGUROVÁ, Dana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Kalai-Smorodinsky riešenie alokácie úspor na základe teórie vyjednávania. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 3. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4673-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 9. GOGA, Marián. Garančný prístup v nekooperatívnej hre N hráčov. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 3. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4673-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 10. OECD Employment Outlook 2019 : The Future of Work. Paris : OECD, 2019. 335 s. OECD Employment Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en> ISBN 978-92-64-72715-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]