Výsledky vyhľadávania

 1. KEJHOVÁ, Hana. Přelomový vynález české vědy. Baterie Jana Procházky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 1, s. 12-15.
  článok

  článok

 2. BOBEKOVÁ, Elena. Slovenský vynálezca a pôvodca 17 patentov – Ján Bahýľ (1856-1916). In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1335-2881, 2016, roč. 20, č. 1-2, s. 46-50.
  článok

  článok

 3. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Odmeňovanie zamestnaneckých inovácií vo svete – sumarizácia súčasného výskumu. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 15-23 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 4. CAVELLA, Catherine - SCHWARZ, Lee. Start up guide for inventors and entrepreneurs : how to monetize your ideas. S.l. : Wabash Publishing, 2016. 63 s. ISBN 9780692682821. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Profesor Milan Gregor: Výrobné systémy čakajú revolučné zmeny. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 3, s. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205901/CEIT_ProIN_3_SK_2.pdf>
  článok

  článok

 6. KARDOŠ, Peter. Stanovenie výšky odmeny pôvodcovi vynálezu v zamestnaneckom pomere. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 256-263 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 7. THIEL, Peter. Zero to one : notes on startups, or how to build the future. New York : Crown Business, 2014. 210 s. ISBN 978-0-8041-3929-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ISAACSON, Walter. Stiv Džobs. Perevod s angl.: D. Gorjaninoj ... [et al.]. Moskva : Izdateľstvo ACT: CORPUS, 2013. 687 s. ISBN 978-5-17-077871-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Commercialising public research : new trends and strategies. Paris : OECD, 2013. 130 s. ISBN 978-92-64-19331-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Inovácie sú pre firmy nevyhnutnosťou. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok