Výsledky vyhľadávania

 1. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> ISSN 1339-5564.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Invention Process Modelling to Assess Innovation Performance. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 213-219. I-18-109-00.
  článok

  článok

 3. BAČÁROVÁ, Renáta. Odmeňovanie zamestnaneckých vynálezov v Nemecku, na Slovensku a v Česku s osobitným zreteľom na prostredie univerzít. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 4, s. 12-18.
  článok

  článok

 4. BAHCALL, Safi. Loonshots : How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries. New York : St. Martin's Press, 2019. 349 s. ISBN 978-1-250-18596-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. CARREYROU, John. Bad Blood. New York : Alfred A. Knopf, 2019. 339 s. ISBN 9781524731656. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SZARYSZOVÁ, Petra. Modelling and Performance Assessment of the Invention Process in Slovak Small and Medium-Sized Enterprises. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 54.
  článok

  článok

 7. HAVIER, Jan. Ohodnocovanie duševného vlastníctva metódou licenčnej analógie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. ISSN 1339-5564, 2018, roč. 22, č. 1, s. 10-13 online.
  článok

  článok

 8. MELNYCHENKO, Oleksandr. Blockchain Technology in Accounting and Auditing. [2018]. [11 s.]. ISBN 9781976900327. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0: Technological Basis of Industry 4.0 : Dominant Technologies in Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : Proceedings of the III International Scientific Conference, Winter Session, 12-15 December 2018, Borovets, Bulgaria. Volume 2/4. 1st Edition. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2018. online 295 s. ISSN 2535-0161.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. BIEL, Marián. Microsoft, ako ho nepoznáte. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. novembra 2017, roč. 27, č. 44, s. 36-39.
  článok

  článok