Výsledky vyhľadávania

 1. ABRHÁM, Josef - BURDA, Petr - HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Regionální diferenciace ekonomické úrovně Evropské unie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 60-66 online.
  článok

  článok

 2. FLAŠKA, Filip - KOLOŠTA, Stanislav - ČAPKOVÁ, Soňa. Vývoj finančnej autonómie municipalít vo vzťahu k ekonomickej výkonnosti regiónov NUTS3 na Slovensku. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 36-42 online.
  článok

  článok

 3. DARMO, Ľubomír. Poskytovanie investičných stimulov v Slovenskej republike: regionálny pohľad. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 48-63 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 4. ROVČANINOVÁ, Jana. Využívajte eurofondy a byrokraciu prenechajte iným. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, 2014, roč. 8, č. február, s. 7.
  článok

  článok

 5. HUDEC, Marián. Obce využívajú peniaze aj z Bruselu. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Október, s. 18.
  článok

  článok

 6. ONDOŠ, Slavomír. The question of regional convergence in the central European economies. In Zimný seminár regionálnej vedy : zborník príspevkov z vedeckého seminára 23. - 25. marec 2011, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. - Bratislava : [Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3196-2, s. 1-13.
  článok

  článok

 7. HROMADA, Martin. Inovácie marketingu územia. In III. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5, s. 1-8.
  článok

  článok

 8. ŠIPIKAL, Miroslav - REHÁK, Štefan - LABUDOVÁ, Viera. Metódy a techniky regionálnej analýzy : (praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 153 s. [8,506 AH]. ISBN 978-80-225-2893-1. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 9. MRVOVÁ, Marcela. Lokalizácia ekonomických aktivít v SR. In Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. a 2. októbra 2009 v Bratislave. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, 2009. ISBN 978-80-969320-9-2, s. 198-204.
  článok

  článok

 10. WOKOUN, René. Ekonomika v prostoru : svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Praha : Linde, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7201-698-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]