Výsledky vyhľadávania

 1. CIMA Fundamentals of Financial Accounting (Subject BA3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 654 s. ISBN 978-1-78740-488-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. JURČÍKOVÁ, Božena. Spôsoby vyrovnania (zániku) daňového nedoplatku v roku 2018. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 7, s. 71-77.
  článok

  článok

 3. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 2-3, s. 197-229.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj. Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty pri vrátení dane od 1. januára 2016. In DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 29. február 2016, roč. 12, č. 4, s. 4-6.
  článok

  článok

 5. TUČNÍKOVÁ, Daniela. "Spoločnosť v kríze". In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 202-206. KEGA 042EU-4/2015.
  článok

  článok

 6. BYSTRICKÁ, Katarína. Reštrukturalizácia alebo konkurz: dilema veriteľa. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 22-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok

 7. VÁLEK, Juraj. Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 29.4.2015, [s. 1], [1,19 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/vratenie-dane-cestujucim-pri-vyvoze-tovaru-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3PzUIZO7iHpIAg_rzFJ8D5c/?query=vr%E1tenie+dane+cestuj%FAcim+pri+v%FDvoze+tovaru&serp=1>
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. Rozhodnutie daňového úradu o vrátení dane zahraničnej osobe. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 27.4.2015, [s. 1-3], [3,17 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/rozhodnutie-danoveho-uradu-o-vrateni-dane-zahranicnej-osobe-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3KPYgGM9OWnIjAfKtmfKBkk/?query=rozhodnutie+da%F2ov%E9ho+%FAradu+o+vr%E1ten%ED+dane+zahrani%E8nej+osobe&serp=1>
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte v roku 2015. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 16.4.2015, [s. 1-2], [1,80 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/podanie-ziadosti-o-vratenie-dane-v-inom-clenskom-state-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3GP1gG7qckFX1UWBS0tlgLw/?query=podanie+%BEiadosti+o+vr%E1tenie+dane+v+inom+%E8lenskom+%B9t%E1te+v+roku+2015&serp=1>
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Náležitosti, ktoré musí obsahovať žiadosť o vrátenie dane v roku 2015. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 14.4.2015, [s. 1-3], [3,07 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/nalezitosti-ktore-musi-obsahovat-ziadost-o-vratenie-dane-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3GP1gG7qckFX9mbKTrAPMMA/?query=n%E1le%BEitosti%2C+ktor%E9+mus%ED+obsahova%BB+%BEiados%BB+o+vr%E1tenie+dane+v+roku+2015&serp=1>
  článok

  článok