Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Programovacie jazyky použiteľné vo výučbe predmetov programu Aktuárstvo. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [59-62].
  článok

  článok

 2. SLANINKA, František - SIMONKA, Zsolt. Využitie programu ModelRisk pri výučbe vybraných problémov v teórii rizika. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [63-67].
  článok

  článok

 3. ŠLOSÁR, Rudolf. Aktivizujúce vyučovacie metódy vo výučbe ekonomických predmetov. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2016 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4301-9, s. 45-57 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 4. VELICHOVÁ, Ľudmila - ORBÁNOVÁ, Darina. Vybrané didaktické aspekty prezentácie výstupov projektového vyučovania. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 98-102 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. DidInfo 2015. Národná konferencia. DidInfo 2015 : recenzovaný zborník : 21. ročník národnej konferencie : [15. - 17. apríl 2015], Banská Bystrica, Slovensko. Editor: Ľudovít Trajteľ. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2015. CD-ROM [199 s.]. ISBN 978-80-557-0852-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  DidInfo 2015

  elektronická kniha

 6. STAŇO, Roman. The Role of Tourism Teachers in Education. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 189-196 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KRŠJAK, Miroslav. Teaching ECMA Script. In Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic]. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. ISBN 978-80-225-4191-6, s. 39-42 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. PELLER, František. Program system Excel - important part of study Finance and Insurance mathematics. In Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied. Vedecká konferencia. Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 30. júna – 2. júla 2014, vzdelávacie zariadenie EU, Virt, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3872-5, s. 16 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. PÓLYA, Attila. Sebahodnotenie študentov. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. 9. 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3737-7, s. 103-106 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HRUBIŠKOVÁ, Helena - KAROLČÍK, Štefan. Evaluation of educational software from the aspect of respecting individual differences between pupils. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2013. ISSN 1335-003X, 2013, roč. 21, č. 6.
  článok

  článok