Výsledky vyhľadávania

 1. PC revue : technologický magazín. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Digital Visions. 12x ročne. ISSN 1335-0226. Dostupné na : http://www.pcrevue.sk
  časopis

  časopis


 2. KARELKHAN, N. - SERIK, M. - KULTAN, Jaroslav. Parallel Computing of the Shortest Path. In Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4500-6, pp. 26-32 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. CHRISTENSEN, Clayton M. - HORN, Michael B. - JOHNSON, Curtis W. Disrupting class : how disruptive innovation will change the way the world learns. expanded ed. New York : McGraw-Hill, 2017. xiii, 256 s. ISBN 978-1-259-86088-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. DidInfo 2017. Spojená medzinárodná konferencia. DidInfo & DidactIG 2017 : spojená medzinárodná konferencia : 23. ročník konferencie DidInfo : 5. ročník konferencie DidactIG : Banská Bystrica, [5.-7.4.2017] [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Gabriela Andrejková ... [et al.]. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2017. online [212 s.]. ISBN 978-80-557-1216-1. ISSN 2454-051X.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. ELLIOTT, Stuart W. Computers and the Future of Skill Demand. Paris : OECD, 2017. 107 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/computers-and-the-future-of-skill-demand_9789264284395-en> ISBN 978-92-64-28438-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Broadband policies for Latin America and the Caribbean : a digital economy toolkit. Paris : OECD ; Washington D.C. : Inter-American Development Bank (IDB), 2016. 443 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/broadband-policies-for-latin-america-and-the-caribbean_9789264251823-en> ISBN 978-92-64-25181-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Práca s počítačom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 49-51.
  článok

  článok


 8. JACKO, Tomáš - VEREŠČÁK, Patrik. Internet activism and social networks used in solving environment issues in Bratislava. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-8 CD-ROM. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 9. HANÁK, Róbert. Dátová analýza pre sociálne vedy. Recenzenti: Alojz Ritomský, Anita Romanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 148 s. [12,47 AH]. KEGA 029EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4345-3. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 3]

 10. DidInfo 2016. Národná konferencia. DidInfo 2016 : recenzovaný zborník : 22. ročník národnej konferencie : 31. marec 2016, Banská Bystrica, Slovensko [elektronický zdroj]. Editori: Ivan Brodenec, Dana Horváthová, Jana Jacková, Ľudovít Trajteľ. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2016. CD-ROM [138 s.]. ISBN 978-80-557-1082-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha