Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Editori: Monika Bačová, Cyril Závadský ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 134 s. VEGA 1/0582/2017. ISBN 978-80-225-4581-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Navigation in the Arctic. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 141-146 online.
  článok

  článok

 3. Emerging policy issues in synthetic biology. Paris : OECD, 2014. 166 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/emerging-policy-issues-in-synthetic-biology_9789264208421-en> ISBN 978-92-64-20841-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MERRITT, Giles. Cyprus: na dno a ešte hlbšie. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Apríl, s. 14-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167906/GW0042013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 5. SOBINKOVIČ, Branislav. Za mastenec hrozí mastné odškodné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 6. októbra 2011, roč. 21, č. 40, s. 38-39.
  článok

  článok

 6. BOCORA, Ján. Energetická diplomacia - implikácie v regióne Kaspického mora. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 51-59.
  článok

  článok

 7. ÁRENDÁŠ, Peter. Hlavné fundamentálne faktory trhu so striebrom. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva a finančných trhov : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 7. novembra 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-6-8, s. [1-2]. VEGA 306 (2011-2013).
  článok

  článok

 8. MARIANYI, Peter. 10 tipov na úsporu energie. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. November, s. 14-15.
  článok

  článok

 9. ÁRENDÁŠ, Peter. Vanád - atraktívna investičná príležitosť. In Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2011. ISBN 978-80-554-0400-4, s. 19-23. VEGA 1/0888/11.
  článok

  článok

 10. ÁRENDÁŠ, Peter. Prvky vzácnych zemín ako unikátna investičná príležitosť. In FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 978-80-970244-2-0, s. [1-9].
  článok

  článok