Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. François Perroux a jeho originálna vízia ekonómie. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 295-302 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Lewes : Ecoletra.com LLC. 3-4x ročne. Dostupné na : <http://ebook.ecoletra.com/e-casopisy> ISSN 2377-9748.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodárska diplomacia : efektivita hospodárskej diplomacie Ukrajiny. Recenzenti: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Milan Kurucz. Odessa : Oripa Napa, 2018. 168 s. [9 AH]. ISBN 978-966-394-094-6.
 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BOBENIČ, Tibor - BRUOTHOVÁ, Michaela. Structure-Performance Relationship Within Steel Industry. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-65-2. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 1.5, pp. 947-954. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 5. ČAS, Marcel. Model jadro-periféria ako východisko pre štúdium vnútorných ekonomických vzťahov EÚ. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 51-55 online. I-17-107-00.
  článok

  článok

 6. HLAVOVÁ, Natália. Chinese - african relations in the energy sector. - Registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute, 2017. ISSN 0273-1371, 2017, vol. 39, no. 11-12, pp. 7-16.
  článok

  článok

 7. TREJBAL, Václav. Vliv rusko-ukrajinského konfliktu na ekonomické vztahy visegrádských zemí a Ruska. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 3, s. 35-60. Dostupné na : <http://www.sets.cz/aktualni-cislo/>
  článok

  článok

 8. SÁNCHEZ PRESA, Mónica - PAĽKOVÁ, Jana. Intercultural communication as part of professional language training for economists and managers in higher education. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 79-110 [1,56 AH].
  článok

  článok

 9. KLINGER, Tomáš - TEPLÝ, Petr. The Nexus between systemic risk and sovereign crises. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 1, s. 50-69.
  článok

  článok

 10. ONDRIAŠ, Juraj. China – India relations in the new millennium. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 170-180.
  článok

  článok