Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. François Perroux a jeho originálna vízia ekonómie. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 295-302 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. SHTULER, Iryna Yu. - BOLDUIEVA, Oksana V. - BOGMA, Olena S. The Genesis of Economic Safety of the Country as a Category. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 1, pp. 4-10.
  článok

  článok

 3. CIBUĽA, Adam. Chinese Cooperation with Slovakia in Investment. In How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISBN 978-615-81063-1-3, s. 57-69.
  článok

  článok

 4. European Journal of Transformation Studies [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus. Tbilisi : Europe our House. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.journal-transformation.org/isseus> ISSN 2298-0997.
  časopis

  časopis

 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BOBENIČ, Tibor - BRUOTHOVÁ, Michaela. Structure-Performance Relationship Within Steel Industry. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-65-2. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 1.5, pp. 947-954. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 6. NGUYEN, Thi Thuy Hang. The U.S.-Asean Relations: an Overview. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. ISSN 1335-9096, 2018, vol. 18, no. 1, s. 69-83.
  článok

  článok

 7. Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Lewes : Ecoletra.com LLC. 3-4x ročne. Dostupné na : <http://ebook.ecoletra.com/e-casopisy> ISSN 2377-9748.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodárska diplomacia : efektivita hospodárskej diplomacie Ukrajiny. Recenzenti: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Milan Kurucz. Odessa : Oripa Napa, 2018. 168 s. [9 AH]. ISBN 978-966-394-094-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. ČAS, Marcel. Model jadro-periféria ako východisko pre štúdium vnútorných ekonomických vzťahov EÚ. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 51-55 online. I-17-107-00.
  článok

  článok

 10. HLAVOVÁ, Natália. Chinese - african relations in the energy sector. - Registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute, 2017. ISSN 0273-1371, 2017, vol. 39, no. 11-12, pp. 7-16.
  článok

  článok