Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1778  
Vaša otázka: Heslá = "vzťahy medzinárodné"
 1. ONDRIAŠ, Juraj - ŠKVRNDA, František, ml. The Perception of China in Slovakia. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2022, vol. 17, no. 1, pp. 56-63 online. VEGA 1/0732/21.
  článok

  článok

 2. IVANČÍK, Radoslav. Koncept mäkkej sily ako nástroj na zaistenie bezpečnosti Európskej únie v rámci boja proti islamskému terorizmu a radikalizmu. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 1, s. 5-17.
  článok

  článok

 3. KRIŠTOFOVÁ, Barbora. Joseph Samuel Nye a koncept moci v medzinárodných vzťahoch: teoretický rámec a príklady z praxe. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 1, s. 18-33.
  článok

  článok

 4. SERESOVÁ, Terézia. Medzinárodná migrácia ako predmet výskumu medzinárodných vzťahov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 2, s. 136-154 online.
  článok

  článok

 5. TATEROVÁ, Eva. Proměny přístupu československé diplomacie k arabsko-izraelskému konfliktu v letech 1948–1967. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2022. ISSN 0323-1844, 2022, roč. 57, č. 1, s. 43-77.
  článok

  článok

 6. BALEHA, Andrianna. The Level of Diversification and Complexity of Exports in Kazakhstan. In Sučasnij menežment: modeli, strategiji, technologiji. konferencija. Sučasnij menežment: modeli, strategiji, technologiji : materiali XXIII Vseukrainskoji ščoričnoji studenskoji naukovo-praktičnoji konferenciji za mižnarodnoju učastju. - Odesa : Odeska politechnika, 2022, c. 170-171 online.
  článok

  článok

 7. IVANČÍK, Radoslav. Európska bezpečnosť a obrana v ére rastúceho napätia a konkurencie veľmocí. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 13-33.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Kritické poznámky k aktuálnym teoretickým interpretáciám hybridnej vojny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 52-64 online.
  článok

  článok

 9. PREIS, Jiří - KOHOUT, Michal. Americko-mexická hranice: bariéra proti zločinu nebo zóna humanitární krize? In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 4, s. 8-11.
  článok

  článok

 10. International reports. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 4x ročne. ISSN 0177-7521. Dostupné na : http://www.kas.de/internationalreports
  časopis

  časopis