Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Potrebujete vzdelávanie hodnotiť alebo zlepšovať? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2013. ISSN 1335-1729, 3/2013, roč. 18, zoš. 70, s. 32-34.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 25-30.
  článok

  článok

 3. BURGER, Ivan. Manažment po kríze: čo treba robiť inak ? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 22-31.
  článok

  článok

 4. Nechte zaměstnance hrát. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 2, s. 32-33.
  článok

  článok

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Application of Distance Education in Further Professional Employee Education. In Revue Internationale des Sciences Humaines et Naturelles. - Zürich : Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung. ISSN 2235-2007, 2021, no. 1, pp. 27-43. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 6. Ekonomická univerzita v Bratislave. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2020 : Ekonomická univerzita v Bratislave : 80. výročie: 1940-2020. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. 38 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. OLEXOVÁ, Cecília. Využitie smart technológií vo vzdelávaní zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 1, s. 71-76.
  článok

  článok

 8. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Education as the Basis for the Career Development. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie kvalifikačné vzdelávanie v podniku v období dynamických zmien. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 372-380 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Creation of Personal Career Path: Basis for the Development of Educational Products of Further Education. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok