Výsledky vyhľadávania

 1. PANKEVIČ, Michal. Syndróm vyhorenia v manažérskej praxi. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 34-41.
  článok

  článok

 2. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzenti: Vojtech Stanek, Erika Neubauerová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 183 s. ISBN 978-80-7676-384-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. TURECKIOVÁ, Michaela - TURECKIOVÁ, Wanda. Co-Teaching Strategies and their Application in Regional Education and Adult Education. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 1, s. [1-9].
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Vzdelávanie zdravotníckych lídrov v zahraničí. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 6-15 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 5. KURÁKOVÁ, Ivana - MARASOVÁ, Jana - VALLUŠOVÁ, Anna. Assessment of Flexicurity Implementation in Selected EU Countries. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 3, s. 269-287.
  článok

  článok

 6. POLONYOVÁ, Simona. Vzdelávanie dospelých v EÚ a hlavné výzvy v reakcii na pandémiu Covid-19. In Lifelong Learning : [Journal of Lifelong Learning]. - Brno : Institute of Lifelong Learning. ISSN 1805-8868, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 75-95 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 7. Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlinková, Miroslava Seňavová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. CD-ROM 163 s. ITMS 24240120033. ISBN 978-80-7556-087-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby vzdelávania zamestnancov v pracovnom pomere. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 4-5, s. 55-58.
  článok

  článok

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Lifelong Guidance in Education and Personal Career in Slovakia’s Enterprises. In Revue Internationale des Sciences Humaines et Naturelles. - Zürich : Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung. ISSN 2235-2007, 2021, no. 1, pp. 9-26. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Education as the Basis for the Career Development. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok