Výsledky vyhľadávania

 1. DULOVICS, Mário. Mediálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 6, s. 12-15.
  článok

  článok


 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Education - Lifelong Process. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8954-8961 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. POLONYOVÁ, Simona. Ďalšie vzdelávanie v systéme celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 64-70.
  článok

  článok


 4. HLAVATÝ, Ivan. Problémy nasadzovania cvičnej formy do výučby podnikania. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 20.-21.10.2017, Skalica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4443-6, s. 17-20 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KUBO, Slavomír. Zvyšovanie povedomia kvality ako riadený proces kontinuálneho vzdelávania. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 4, s. 16-20.
  článok

  článok


 6. Employment and social developments in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 265 s. ISBN 978-92-79-68093-9. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life. International scientific conference. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life : conference proceedings from international scientific conference : 19th - 20th october 2017, Poprad, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Ružomberok : VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2017. online [304 s.]. ISBN 978-80-561-0519-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. HOLOUBEK, Jiří. Zavádění Průmyslu 4.0 bude v menších firmách postupné. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok


 9. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected forms of the education process and trends. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 9625-9635.
  článok

  článok


 10. CHOCHOLOUŠ, Ivan. Hlava je kapitál. Jak získat nejlepší. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 4, s. 8-11.
  článok

  článok