Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 179  
Vaša otázka: Heslá = "vzdelávanie dištančné"
 1. ONOPRIIENKO, Kateryna et al. Economic Policy to Support Lifelong Learning System Development & SDG4 Achievement: Bibliometric Analysis. - Registrovaný: Scopus. In Knowledge and Performance Management. - Sumy : LLC CPC Business Perspectives. ISSN 2543-5507, 2023, vol. 7, no. 1, pp. 15-28. ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055, ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-101085198, 0123U100114, 0121U109553.
  článok

  článok

 2. ULIČNÁ, Martina. Testovanie odborného jazyka v online prostredí ako súčasť dištančného vzdelávania. In Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija. Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija : zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije, 25. - 31. kolovoza 2022, Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2023. ISBN 978-953-377-012-3, pp. 344-357. KEGA 018EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. SEBERÍNI, Andrea - TOKOVSKÁ, Miroslava - MEŠŤAN, Michal. Digitálne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku - skúsenosti a odporúčania. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 33 s. ISBN 978-80-557-1985-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. NEDELJKOVIĆ, Ivana - PETROVIĆ, Dragana Rejman. Investigating Critical Factors Influencing the Acceptance of E-learning during COVID-19. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 4, pp. 30-40.
  článok

  článok

 5. DIETZSCH, Andrea - PFISTER, Stefanie. Digitaler Religionsunterricht : Fachdidaktische Perspektiven und Impulse. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2022. 200 s. ISBN 978-3-8252-5653-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 6. ONDREJOVÁ, Zuzana. Odborný anglický jazyk v dištančnom on-line vzdelávaní. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 187-194 online.
  článok

  článok

 7. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. The Impact of the Global Pandemic on the Education of University Students. In EDULEARN22. 14th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN22 : Conference Proceedings. - Valencia : IATED Academy, 2022. ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117, p. 718-724 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. PASIAR, Ladislav. E-learningový kurz na vysokej škole. In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. ISBN 978-80-225-4954-7, s. 105-110 online. Erasmus+ 2020-1-SK01-KA203-078299.
  článok

  článok

 9. SCHMIDT, Peter - JURÍK, Pavol - KULTAN, Jaroslav. Sieťové vyučovanie nie je len e-learning a MOOC. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 10.
  článok

  článok

 10. SURMAJOVÁ, Žaneta. Novela školského zákona. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.